Politicisme, de nieuwe kanker van de maatschappij

Op een zeer korte tijd zijn er twee sterfgevallen geweest: Luc De Vos en koningin Fabiola. Dit is een zeer trieste zaak. Niettegenstaande vonden sommige commentatoren het relevant om van de twee doden hun politieke mening te ventileren. De Morgen deed het gortigst van allemaal. In plaats van Luc De Vos te herdenken als de zanger die hij was, vonden ze nodig om een anti-De-Wever uitspraak van hem onder het stof vandaan te halen en als krantenkop te plaatsen. Met koningin Fabiola vond Miet Smet dan nodig om postuum haar imago als wereldvreemde conservatieve katholiek te nuanceren. Beide zijn totaal onnodig maar duidt een verontrustende evolutie van de samenleving aan: de reductie van een persoon tot zijn of haar politieke mening. Deze is een gevaar voor de democratie.

Politicisme

Zoals bij elke neologisme is er een duidelijke definitie nodig. Politicisme is "het discrimineren van een persoon op basis van zijn/haar politieke voorkeur (zowel in positieve als negatieve zin) en/of  het reduceren of stereotyperen van iemands persoonlijkheid tot diens politieke overtuiging".

De meeste mensen zijn het meer dan zat door weer een -isme op de hoop te gooien zodat politiek-correcten met een belerend vingertje ons kunnen vervolgen. Ik gok deze kans zeer klein. Het zou meer in hun eigen vel snijden. Is het niet zo dat vele politiek-correcten mensen die rechts stemmen als slecht, asociaal, marginaal, racistisch, enz. stereotyperen?

Cordon sanitaire

Het meeste ranzige voorbeeld van politicisme gepleegd door links én rechts is het cordon sanitaire rond Vlaams Belang. Zelfs al ben je het niet eens met hun standpunten, in een democratie bestaat het recht op vrije meningsuiting. Het uitsluiten van een hele politieke partij is verre van democratisch. Het gaat verder. Vlaams Belangers worden nog altijd scheef bekeken en uitgestoten door de maatschappij. De kans om niet aangenomen worden is nog altijd reëel als je een "zwarte" bent. Vakbonden screenen na elke verkiezing hun ledenlijsten op personen die op de verkiezingslijst stonden van het Vlaams Belang. Zwarten die betrapt worden, worden onherroepelijk uit de vakbond gegooid. Het cordon sanitaire is het verdriet van dit apenland.

Positief politicisme

Politicisme is niet enkel negatief. Positieve politicisme is een wijdverspreide praktijk voor zowel links als rechts. Het hebben van de juiste partijkaart geeft je nog altijd een voordeel bij de benoeming als kabinetchef, CEO tot zelfs journalist. Het beeld van de VRT als rood nest is dan ook gebaseerd door de vele gevallen van politicisme.

Verzuring

De toenemende politcisme is voor de gewone man/vrouw in de straat wraakroepend. De gratuite beledigingen van bepaalde politici enkel en alleen omdat ze op de "verkeerde" partij heeft gestemd zorgt voor veel wrevel. De politieke commentaren op de webstekken liegen er niet om. Het N-VA-bashen van velen lokt even venijnige reacties uit. Sommigen doen mee met het bashen terwijl andere ertegen in gaan. Het is soms niet netjes om te zien.

Het lijkt alsof verschillende politici tevreden zijn dat de samenleving polariseert. Links en rechts staan lijnrecht tegenover elkaar. Niet veel is nodig om mensen te doen schuimbekken. Politicisme is dan ook een sluipend gif, meer en meer gaan we anderen beoordelen op zijn/haar vorige standpunten en niet de inhoud. Het hokjes-denken neemt over, een N-VAer kan niet voor een vermogensbelasting zijn terwijl een spa-er niet voor een immigratiestop zijn. Dat vele mensen eerder grijs zijn en niet de volledige partijlijn volgen wordt gauw vergeten. Langzamerhand verzuurt iedereen.

Conclusie

Door politicisme is één van de fundamenten van onze democratie in gevaar: het politiek-pluralisme en het respect en tolerantie voor andere meningen. Geen enkele politieke partij doet moeite om deze te verdedigen, of ondermijnt deze zelfs. Racisme en seksisme zijn zaken die veel meer aandacht krijgen maar minder ernstig zijn. Willen de echte democraten opstaan?

Reacties