Energiewanbeleid: de erfenis van Groen

Pech en nog eens pech. Een transformator van Tihange 3 is in brand geschoten. Hopelijk is de schade hersteld tegen dinsdag, anders wordt de black-out zeer reëel. Groen-parlementslid Kristof Calvo misbruikte dit ongeluk om voor de kernuitstap te pleiten. Groen zou beter wat nederiger zijn in deze kwestie.

Transformator =/= centrale

Allereerst zou meneer Calvo niet moeten liegen of ten minste zwijgen over zaken waar hij geen verstand van heeft. Het is de transformator en niet de centrale die in brand stond. Dit kan gebeuren bij elke centrale, of het nu een kernreactor, kolencentrale of windmolen is. Het is dan ook intellectueel oneerlijk om te stellen dat dit spijtig ongeval te wijten is aan de verouderde reactoren.

Verouderde centrales pleiten voor nieuwe centrales

Het enigste punt dat hij wel gelijk in heeft is de energieafhankelijkheid. De bevoorrading staat of valt met de verouderde centrales. Weerom is hier ook een vorm van misleiding. Het falen van verouderd materiaal heeft niets te maken met de aard van het materiaal. Als bv. een oude XP computer het begeeft is dit geen argument om alle computers buiten te gooien  en te vervangen door pen en papier.

Nee, de verouderde centrales pleiten voor nieuwe centrales, liever gisteren dan morgen. Hier komt de aap/groene uit de mouw, waarom zijn er geen nieuwe centrales? In 1999-2003 was Groen een onderdeel van de regering Verhofstadt-I. De kernuitstap tegen 2015 werd onder impuls van Groen toen beslist. Deze beslissing wreekt zich nu vandaag.

Nucleofobie

De irrationele haat van Groen tegen alles dat met kernenergie te maken heeft is de grote boosdoener hier. Ik zou het zelfs nucleofobie noemen. Groen ziet de wereld zeer zwart-wit. In hun visie, alles dat met kernenergie te maken heeft is slecht, wind- en zonne-energie is goed. Dit komt door de associatie van kernenergie met kernbommen. Omdat Groen een pacifistische partij is, is zij tegen kernbommen. Dit denken ontspoorde en heeft geleid tot de irrationele haat tegen kernenergie.

Ook is de haat tegen kernenergie gevoed door angst. Na Tsjernobyl is recent Fukushima in het rijtje van kernreactorongevallen terechtgekomen. Weerom scheert Groen alle kernreactoren over dezelfde kam. Tsjernobyl is een onderdeel van het wanbeleid van de communisten. Fukushima was ook niet in orde met de veiligheidsvoorschriften. In een aardbevingsgebied is dit vragen om problemen.

Deze twee ongevallen benadrukken de noodzaak aan strenge regulering en verantwoordelijkheid van alle partijen. De kans dat een zware aardbeving gebeurt in België is nihil, hetzelfde voor een tsunami. België is qua extreme natuurfenomenen een enorm veilig land. De angst van Groen is dan ook ongegrond.

Thoriumreactoren

Deze irrationele haat en angst voor kernenergie heeft Groen opgesloten in een dogmatisch denkpatroon. Daardoor kan Groen niet met een open visie naar kernenergie kijken. Er zijn alternatieven voor uraniumreactoren en het heet thorium.

Thoriumreactoren zijn al bekend sinds de jaren 70 maar achtergesteld door de uraniumreactoren. Uit uranium kan plutonium gemaakt worden, nodig voor kernbommen. Met de Koude Oorlog in het achterhoofd was het dan ook voordeliger om uraniumreactor te bouwen dan thorium.

Anno 2014 is deze driver zo goed als afwezig. Nu staat dan ook niets in de weg om thoriumreactoren te bouwen. Thorium heeft een aantal voordelen. Natuurlijk stoot deze geen CO2 uit. Dit is niet onbelangrijk in kader van de klimaatsverandering. Ook is deze een continu energiebron dat niet afhankelijk is van hoe de wind waait of de zon schijnt. Kernreactoren zijn rendabel, ze hebben geen subsidies nodig en brengen zelfs inkomsten op.

De echte meerwaarde van thoriumreactoren liggen in hun duurzaamheid. Thoriumreserves zijn veel groter dan uranium wat de energiebevoorrading verzekert tot er betere alternatieven zijn. Thorium is ook efficiënter, Thoriumreactoren verbruiken nagenoeg 100% splijtstof. Daardoor is er minder splijtstof nodig voor dezelfde hoeveelheid energie én is er minder afval. Het afval dat geproduceerd wordt is "maar" 300 jaar radioactief t.o.v. 10 000+ jaren van uranium. Thoriumreactoren produceren ook geen plutonium dat misbruikt kan worden voor kernbommen. Ook zijn zij zeer veilig, de kans op een meltdown zoals in Tsjernobyl is onbestaande als het type gesmoltenzoutreactor gebruikt wordt.

Kernfusie

Thoriumcentrales zijn maar een tussenstap. Thorium is ondanks zijn reserves nog altijd eindig. Ook is 300 jaar nog altijd ontzettend lang. De uiteindelijke toekomst zijn dan ook kernfusiereactoren.

Kernfusie creëert uit radioactieve kernen niet-radioactieve kernen. Men gebruikt hiervoor deuteriumkernen (verzwaarde waterstofkernen), deze gaan heliumkernen vormen. Deze technologie is nog experimenteel en de eerste reactor zal pas operationeel zijn in 2080. Kernfusie zal hoe dan ook duurzaam zijn. De basisstof kan uit simpel water gewonnen worden en de afvalstoffen is simpel helium dat in ballonnen zit.

Conclusie

Desondanks dat er goede alternatieven bestaan, blijven de groenen volharden. Ze hypothekeren de energiebevoorrading en dragen een verpletterende verantwoordelijkheid voor de problemen van vandaag. Het is dan ook duidelijk dat Groen geleid wordt door ideologie en emotie en niet ratio. Het ergste is dat Groen zijn bestaansreden ondermijnt: het milieu. De falende kernreactoren moeten vervangen worden door vervuilende, CO2-uitstotende kolen- en gascentrales. Met de klimaatsverandering in het achterhoofd is dit uiterst nefast.PS Om volledig eerlijk te zijn, Groen is enkel verantwoordelijk voor de reactoren met scheurtjes. Er treft hen geen schuld voor de gesaboteerde reactor. A propos, wie heeft dat op zijn geweten? Doofpotoperatie?

Reacties