Sp.a heeft het nog steeds niet begrepen...

Crescendo, de vernieuwingsoperatie van sp.a, is officieel gestart. Een van de leading ladies, Ingrid Lieten, geeft verschillende redenen voor het slechte verkiezingsresultaat: "Was onze boodschap niet goed genoeg of beantwoordde die niet aan de hedendaagse uitdagingen of zijn we er onvoldoende in geslaagd om de boodschap goed over te brengen, waren we wel goed genoeg georganiseerd?". Het lijkt mij redelijk duidelijk dat de boodschap van sp.a niet strookt met de publieke opinie. Er zijn ook meer redenen.

Competitie

Ruwweg 25% van de Vlaamse bevolking stemt links. Deze moeten verdeeld worden over 3 partijen: sp.a, Groen en PVDA+. Dit creëert veel competitie. Om als partij op te vallen moet je boodschap duidelijk anders zijn dan van de concurrenten. Sp.a heeft dit niet gedaan. De grote lijnen van het programma vielen samen met het programma van Groen en PVDA+. De accenten dat sp.a als centrumlinkse partij moet differentiëren van een extreemlinkse partij waren te klein of afwezig. De discussie rond de vermogens(winst)belasting is een goed voorbeeld, PVDA+ was diegene die het startschot gaf en sp.a moest achterna hollen.

Geloofwaardigheid

Sp.a heeft ook de handicap van de ongeloofwaardigheid. Sp.a heeft altijd geregeerd en de partij is medeverantwoordelijk voor de problemen van vandaag. Het klinkt ongeloofwaardig om juist voor de verkiezingen zich voor te stellen als diegene die het allemaal gaat oplossen. Zelfs nu kan sp.a zich niet als een geloofwaardige oppositiepartij zich poneren. Na jarenlange regeringsdeelname zijn ze het oppositie voeren verleerd.

Het fulmineren van sp.a over de tax shift klinkt dan ook ongeloofwaardig. Jarenlang was de sp.a en PS onderdeel van de regering en nooit hebben ze een tax shift gedaan van arbeid naar vermogen. Voor de verkiezingen ergerde sp.a zich aan de oppositie van N-VA, de partij die nooit had geregeerd ging het eens zeggen hoe het wel moest. Dezelfde partij die de regels van het compromis niet begrepen. Nu dat sp.a in de oppositie zit doet sp.a net hetzelfde, met het enige verschil dat zij wel in de regering heeft gezeten.

Verleden

Ook brengen de regeringspartijen de sp.a continu in diskrediet. De fouten uit het verleden wreken zich hard.

Het eerste lijk dat uit de kast viel waren de groenestroomcertificaten (GSC) van Freya Van den Bossche. Deze heeft de Vlaamse regering een serieuze kater bezorgt. Nog erger was het een-tweetje met Johan vande Lanotte door de bevriezing van de elektriciteitsprijs. Daardoor konden de netbeheerders de verhoging van de elektriciteitsprijs niet meer spreiden. Nu krijgt de Vlaming een gepeperde rekening op zijn bord. Het komt dan ook zeer gelegen dat dit pas na de verkiezingen boven water komt, sp.a had goed gezien dat ze weggevaagd kon worden als dit was uitgelekt.

 De commotie rond groene energie gaat verder. Voor de verkiezing deed de dubieuze rol van Johan vande Lanotte in Electrawinds veel stof doen opwaaien. Nu is Electrawinds de facto failliet en was het niet zonder de goede vrienden van de PS dat dit bedrijf volledig ten onder ging. De verliezen stapelen zich maar op. Al deze windmolenbedrijven zijn volledig afhankelijk van subsidies. Dit maakt hen zeer onstabiel, een tikkende tijdbom. Deze keer zijn er geen socialisten in de regering om hun hachje te redden.

Heden

Enkele dagen geleden maakte ik een blog met als titel "Geef ze geen reden". Nu kan ik hetzelfde zeggen voor sp.a. Sp.a maakt zich onsterfelijk belachelijk door de regering voor te stellen als één voor de rijken en zelf de regering in kosten jagen door allerhande privileges. De slogan "Links lullen, rechts zakken vullen" is nog brandend actueel.

Het is geweten dat Ingrid Lieten en Freya Van den Bossche (tiens zijn zij niet de grote hervormers?) de Vlaamse regering tegen het einde van de legislatuur 2,5 miljoen euro gaat kosten. Zij willen de medewerkers niet af staan die ze krijgen als ex-minister. Nu schreeuwen hoe hard de regering de gewone man/vrouw laat betalen is dan ook potsierlijk.

Maar het kan ook erger. Het is minder geweten dat dezelfde regeling geldt voor de federale ministers. Het supersociale trio Elio Di Rupo, John Crombez en Johan vande Lanotte hebben ook gebruikgemaakt van extra medewerkers. Kostprijs: € 125.000 per jaar. Hoeveel mensen met een uitkering kunnen daardoor niet geholpen worden?

Boodschap

Dan nu de boodschap van sp.a. Heeft sp.a ooit al afgevraagd waarom maar 25% van de Vlaamse bevolking links stemt? Een grote reden is dat de boodschap van links niet klopt met de publieke opinie.

Maggie De Block is door haar doortastend immigratiebeleid beloont met een enorm aantal stemmen. Sp.a heeft dat niet begrepen, zij stellen zich nog altijd voorop als de herauten van de multikul. De cijfers van sociale dumping, criminaliteit en profitariaat liegen er niet om. De multiculturele illusie is doorprikt. Het dogmatisch denken van sp.a verhindert de partij om meer stemmen te halen.

En dan is er Zwarte Piet. Meyrem Almaci was zeer slim om zich terughoudend op te stellen over deze ontvlambare discussie. Jan De Zutter, woordvoerder van de sp.a in het EP, moest zich heiliger dan de paus voor doen. Zijn uitspraken over Zwarte Piet is dan ook in vele Vlamingen in het verkeerde keelgat geschoten.

Conclusie

Sp.a heeft nog veel werk. Zoals het nu is, zal geen enkele vernieuwingsoperatie slagen. De gewone man/vrouw zal het gewoon zien als oude wijn in nieuwe zakken.

Reacties