De eeuwige rechtse racist

Meer dan een week, een helse week. Een week van collectieve massahysterie en linkse waanzin. Wat bezielt die mensen toch? Ik presenteer een compilatie van the good, the bad and the ugly.

Recapitulatie

Wat is de root of all evil? Bart De Wever die in Terzake het eens kwam uitleggen hoe fout alles is gelopen. Toen was het kot te klein. "Racist! Fascist!" en nog van dat leuks. Er werd voornamelijk toegespitst op enkele quotes van hem, en op basis van deze een hele analyse gemaakt. Voor een samenvatting van de Terzake aflevering is deze hier opgesteld in 15 stellingen. De poll erbij met +/- 4300 stemmen spreekt boekdelen: 72% is het volledig tot grotendeels eens met Bart De Wever. Een minderheid van 23% vindt Bart De Wever racistisch.

En toch is die minderheid het meeste mondige met een enorm aantal opinies (mede mogelijk gemaakt door de linkse media). Het aantal is zo groot dat het simpelweg te veel om op te noemen zijn. Diegene die ik al ga vernoemen heb ik persoonlijk geselecteerd op hun kwaliteit of juist het gebrek aan.

Slinkse De Wever

Een goede vond ik van Carl Devos. Hij focust eerder op de waarom-vraag, wat was de intentie van De Wever om deze uitspraken te maken? Simpel gezegd: electoraal belang. Recent werd een peiling uitgevoerd door RTBF en daarin staat N-VA op verlies (of dit waar is laat ik nu even in het midden). Bart De Wever voelde zich opgejaagd, vooral Vlaams Belang won. Veiligheid en immigratie zijn de meest belangrijke onderwerpen voor die kiezers. Zo dus geschiedde: Bart De Wever gooide een bot en hoopte dat de kiezer hem ook ving. Met succes, met dank aan de media.

De Wever zou nooit aanslaan als de media met hun beide voeten in zijn val trapten. Als een wesp gestoken spuien ze al schuimbekkend hun afschuw tot regelrechte haat. Op het internet geldt één gouden regel: don't feed the trolls. Hetzelfde in de politiek, er zullen altijd uitlokkers zijn. Emotioneel reageren is wat men niet moet doen. Als ik advocaat van de duivel zou spelen, had men De Wever willen aanpakken dan had men dit via intellect en rede moeten doen. Te laat, zulke stemmen gaan verloren in de storm van reacties.

Linkse deliriums

Zelfs al weten sommigen deksels goed waarom De Wever zijn statement heeft gedaan, dan nog kan men niet laten na te trappen. Yves Desmet is een goed voorbeeld, hij weet wat er aan de gang is maar haalt nijdig uit naar de VRT. Hij noemt deze een N-VA-propagandazender (het gedacht alleen al doet mij in mijn broek pissen van het lachen!) en in één klap noemt De Wever een lafaard. Natuurlijk worden als collateral damage een pak mensen als ranzig bestempeld. Hoofdredacteur zijn gaat niet gepaard met wijsheid.

Omdat De Morgen een linkse (vis)walm met zich draagt, is deze krant mijn geliefkoosd plekje om al de rode zurigheid zonder veel moeite te vinden. EP-fractiewoordvoeder Jan de Zutter van de sp.a is één van de eersten die zich niet kan inhouden. Het klassieke, grijsgedraaide Calimero-verwijt wordt noch eens uit de kast gehaald. Zelfs coalitiegenoot Eric Van Rompuy laakt de één-tegen-allenstrategie van De Wever. Nog zo'n gouden ouwe: het wij-zij denken, Walter Pauli mag met een opgedist verhaaltje aantonen hoe zuur mannetje De Wever is.

Of wat dacht u van deze, Daniël Termont, die N-VA gelijkstelt aan het Vlaams Blok. Natuurlijk moest de superburgemeester van Gent de hele psyche analyseren van N-VA ("Om te scoren bij een bepaald deel van zijn achterban werpt hij graag vijandbeelden op") en de onvermijdelijke ad hitlerum ("De geschiedenis heeft ons al genoeg akelige lessen geleerd over waartoe veralgemening kan leiden"). Terecht reageerde Bracke: "als argumenten tekortschieten, is Hitler altijd vlakbij". Ook Joachim Pohlmann reageert op de fascistaccusaties en ziet het als een zwaktebod die de democratie vermoord. Termont is ook een hypocriet, want hij heeft zelf in het verleden even straffe uitspraken gemaakt over de Roma. In De Zevende Dag moest hij Iron Lady Zuhal Demir overtuigen of deze echt zo anders zijn dan De Wevers (zonder succes).

Nadat Calimero, Vlaams Blok en Hitler de revenu passeerde dacht ik: kunnen ze nog iets vinden? Jammer maar helaas, het kan nog erger. De Wevers gedachtegang splijt niet alleen de gemeenschap, het is nog eens een product van het kolonialisme, aldus een historica. Diezelfde reliek van het kolonialisme is de drijfveer achter de racismeklacht van Jan Hertogen, ik zou dit de kers op de taart noemen van een links-delirisch intentieproces.

"Goede" en "slechte" allochtonen

De ironie in dit verhaal is hoe racistisch de linkerzijde kan zijn. Neem nu Movement X. Een lid van hen vond het nodig een Aziatische terecht te wijzen. Haar misdaad? Ze vond dat De Wever een beetje gelijk had. Er zijn verschillen tussen allochtonen die het voor de ene makkelijker maakt de integreren dan een andere. Aziaten hebben een meer compatibele cultuur dan de Berbers. Foei, foei, veralgemenen mag niet, jij snode conservatieve! Dat hij haar direct het etiket 'conservatief' op haar plakte, is gewoonweg zielig. Dan legde hij haar subtiel het zwijgen met de duidelijke boodschap: hou je bezig met je eigen groep!

Knack is nog zo'n links blad dat vol anti-N-VA propaganda. Alles van links tot extreemlinks mag zijn zegje doen. Het is waarachtig een bron van linkse frustraties en hypocrisie.

De echte racist is toch wel Bleri Lleshi. Als blanke ben ik blind voor racisme. Als ik dan toch zelf racisme ervaar, dan moet dit in perspectief gebracht worden. Sommige racismes zijn blijkbaar erger dan andere. Ik zou bijna spreken dat dit een vorm van verfoeilijk etnocentrisch denken is! Tijd om uw mond met water te spoelen best Lleshi, u hebt een vreselijke politiek-incorrecte zonde begaan!

Nog een mooi racistisch opiniestuk van weeral een "goede" allochtoon. Dat deze ongetwijfeld Almaci bewonderd ligt er dik op. Over Zuhal Demir kon hij kort zijn: dat is (sorry dames) een wandelende set borsten die enkel dient als "racismedepannage". Het helpt natuurlijk ook niet dat ex-chauffeur van De Wever aan "racismedepannage" doet.

In ieder geval, deze "goede" allochtoon heeft ook een glazen bol en ziet dat het progressief paradijs Gent de eerste stad gaat zijn met een allochtone burgemeester. N-VA? Die achterlijke holbewoners lopen nog jaren achter en hun "slechte" allochtonen zijn, nu ja, slecht. Pijnlijk detail: Demir is districtsburgemeester in Antwerpen en partijgenoot Sminate is in 2016 burgemeester in Londerzeel. Ouch! Terecht repliceerde Nabilla Ait Daoud dat: "Ja, er bestaan ook allochtone vrouwen die er een andere mening op nahouden dan sommige linkse stemmingmakers."

Rede please

Het is niet enkel kommer en kwel in het links opiniërend landschap. Er zijn nog enkelen die nog redelijk uit de hoek kunnen komen.

Een degelijke opinie is van de hand van Mathias Somers. Hij stelt enkele pertinente vragen: "Hoe bepaal je wanneer een andere behandeling toeval is, en wanneer het om discriminatie gaat? Hoe bepaal je of klachten over racisme ingegeven zijn door de realiteit dan wel gebaseerd zijn op niet meer dan een gevoel? Is discriminatie endemisch, of niet meer dan een makkelijk excuus voor persoonlijk falen ("Hij had maar een ticket moeten kopen!")? Dat die 'Marokkaanse' jongen van de trein gegooid werd en ik niet, wat wil dat tenslotte zeggen? ". Spijtig dat de discussie niet over dat gevoelsmatige gaat. Het is juist in dat kader dat de boutade "racisme is relatief" geplaatst moet worden.

Somers durft spijtig genoeg het woordje 'relatief' niet in de mond te nemen. Bij Doorbraak is zulk politiek-incorrect woord wel mogelijk. Een mooi waslijstje van zogenaamd "racisme" maar duidelijk eerder gevoelsmatig dan echt racisme. De getuigenissen van Aziatische racismeslachtoffers worden klakkeloos overgenomen door de media, zonder verificatie of kritische noot.

Ook hier gooit men alles op één hoop. Bv. is een sollicitant afgewezen? Moet wel racistisch zijn! Er zijn dozijnen verklaringen die allen geenszins racistisch van aard kunnen zijn. En om Wendy's vraag ("Doet het er eigenlijk nog toe of racisme het gevolg van een gefaald migratie- en inburgeringsbeleid is of de oorzaak?") te beantwoorden: ja. Problemen los je op door de oorzaak te kennen. Symptoombehandeling is geen goed beleid, en van dat hebben we al genoeg gehad. We moeten natuurlijk wel hand in eigen boezem steken, want we lijden zelf aan "democratische anorexia", we kunnen allochtonen niet scholen wat we zelf niet onder de knie hebben.

Wederom was er Devos die nagels op koppen sloeg: we hebben de essentie verloren. Welke essentie? Puur wetenschappelijk gezien zijn generalisaties legio. Terecht onderscheid Maarten Boudry generalisatie van universalisering. Stellen uit data dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de gevangenis is geen racisme. Nu pas wordt Marion van San in ere gesteld, zelfs Imade Annouri ontkent de cijfers niet. Dus waarom doet men dan moeilijk?

Dit vertelt natuurlijk niets over de echte reden waarom we in de huidige miserie zitten. Dit is het integratie- en immigratiebeleid. N-VA is mede-verantwoordelijk voor het falende integratiebeleid en De Wever komt over als een huichelaar, dixit Tom Van Grieken: "De Wever talks the talk, but doesn't walk the walk". Het falend integratiebeleid is wat het echte probleem is: "Racisme is tenslotte maar de koorts van een samenleving die verziekt wordt door kwalen die al jaren onderhuids aan het etteren zijn."

Gaan we nog iets verder in de tijd dan komen we bij de kern van het immigratiebeleid: immigranten zijn niets minder dan goedkope werkkrachten en broedmachines om de vergrijzing op te vangen. Dat laatste is een fabeltje. Ten eerste worden de extra migrantenkinderen ook oud die zelf ook een pensioen gaan hebben. We geraken hierdoor in een vicieuze cirkel met steeds meer en meer kinderen om de ouderlingen te betalen. Ten tweede gaan goed geïntegreerde automatisch minder kinderen produceren (armoede en aantal kinderen zijn gecorreleerd). Beide argumenten tonen de kortzichtigheid van de broedmachineimmigratie. Ten laatste zien we dat door de historisch gegroeide fouten van onze arbeidsmarkt de meeste immigranten niet aan de bak komen om überhaupt bij te dragen aan het opvangen van de vergrijzingskosten. Hierdoor verkwanselen we het migratiedividend.

Belachelijk

De heisa kan enkel verklaard worden als het vallen van de maskers ter linkerzijde als fascistoïde, totalitaire en autoritaire moraalridders. Mathias Storme waarschuwde voor dit wanneer de antidiscriminatiewetgeving werd geïnstalleerd: "Ik vind de hele antidiscriminatiewetgeving toegepast op private personen gewoon fout als juridisch uitgangspunt. Het is een fundamenteel gebrek aan onderscheid tussen privaat en publiek, tussen overheid en niet-overheid. Het verdwijnen daarvan is het kenmerk van de totalitaire staat." Dit was in 2005, 10 jaar later is het zo ver. De links-totalitaire staat valt Vlaanderen's grootste politicus van dit decennium aan.

De nevenschade is het racisme zelf, dat gedevalueerd wordt tot containerbegrip of zoals Jean-Marie Dedecker stelt: "Het strooien met kwalificaties als racisme en homofobie is een interessant gezelschapsspel geworden om het eigen imago als strijder voor de vertrapten en verdrukten van deze wereld op te poetsen. Omwille van de maatschappelijke vrede wordt de vrije meningsuiting ingeperkt." De Winter stelde het straffer, racist is een eretitel. Hij bedoelt natuurlijk de racist volgens links maar dit schoot in het verkeerde keelgat van Annemans. Tom Van Grieken moest het vuur komen blussen.

Het echt belachelijke is de racismeklacht, tot zelfs de Verenigde Naties toe. Zelfs partijgenote Annick De Ridder is niet veilig voor professionele klager Abou Jahjah. Abou Jahjah is notoir onruststoker. Nadat hij ongevraagd een betoging georganiseerd is hij - schokkend! - bestuurlijk aangehouden en beboet. Dit houdt hem niet tegen om alsnog op Paasmaandag een volgende "sit-in" te houden in Brussel.

Zoals De Wever zelf zegt in een interview, het is een absoluut dieptepunt van de democratie: "Als ik hiervoor word veroordeeld, waarom zou ik dan nog aan politiek doen? Als er een verbod op de feiten en een taboe op de waarheid rust?". Een beetje te fatalistisch en dramatisch naar mijn mening, maar hij heeft een punt. Als de klagers winnen, is de politiek overbodig en kunnen we evengoed naar een theocratisch extreemlinkse staat gaan.

De Wever is ook verbolgen over zijn coalitiegenoten. Eric Van Rompuy passeerde al, maar deze is een De Wever-hater tot de kist. Gwendolyn Rutten laat hem ook als een baksteen vallen. Kris Peeters misbruikte het momentum om mystery calls door te drukken. Dit was buiten Van Quickenborne gerekend en zijn stokerij mislukte. Olivier Chastel distantieerde zich. Wouter Beke doet in oerchristelijke traditie aan zelfkastijding door zichzelf als bange, blanke man af te schilderen. De Antwerpse CD&V afdeling steekt (weeral) een dolk in De Wever zijn rug door publiekelijk te distantiëren.

Conclusie

Raar maar waar, De Wever is "de staatsman die op langere termijn kijkt, die problemen benoemt". De discussie is al lang genoeg met de mantel der liefde bedekt geweest, en het debat moet gehouden worden. Ik schaar mij dan ook achter de oproep van Fons Duchateau om een ander soort debat te houden zonder de klaagzang en scheldtirade. Feiten, oorzaken, gevolgen en belangrijk oplossingen moeten allemaal aan bod komen. Het is dan ook tijd dat het idee van de Vlaming als eeuwige, rechtse racist wordt opgeborgen.
Reacties