De steun die Koen D'Haenens niet krijgt

Foei, foei, foei, een N-VA-schepen had gedurfd om vragen te stellen bij het uithangen van de regenboogvlag. De arme man kreeg de hele goegemeente over zich. Homofoob! Hij werd net niet publiekelijk gelyncht. Zelfs N-VA laat hem vallen als een baksteen.

Recapitulatie

Wat gaat het eigenlijk over? De dag van de holibi nadert en de meeste gemeenten hangen dan een regenboogvlag uit. Drie gemeenten spelen cavelier seul, slechts één gemeente motiveerde zijn keuze: Dendermonde. N-VA Schepen voor Sociale Zaken Koen D'Haenens stelt in Het Nieuwsblad dit:
"We hebben zeker niets tegen homo's en transgenders. Laat dat duidelijk zijn. Iedereen heeft het recht te zijn wie men is. Maar dat moet toch niet overal geëtaleerd worden, bijvoorbeeld door middel van de regenboogvlag? Waarom moet alles, wat buiten de norm valt, steeds in de verf gezet worden? Misschien ben ik wel op dat vlak nog wat ouderwets maar de norm is vandaag de dag toch steeds nog wat anders."
De draken van de holebigemeenschap (en de sociale media) begonnen vuur te spuwen. N-VA bij monde van Peter Dedecker noemde partijgenoot D'Haenens wereldvreemd. Een pijnlijkere dolk in de rug kon het niet zijn.

D'Haenens is natuurlijk niet De Wever. Toen De Wever in 2013 zijn ambtenaren neutraliteit oplegde (inclusief de holebi's met regenboogshirt), dan werd hij ook als homofoob bestempeld. Doet een "lagere" partijgenoot iets gelijkaardig, dan laat men hem publiekelijk vangen. Iedereen is gelijk, maar de ene is gelijker dan de andere bij N-VA.

D'Haenens haalde uiteindelijk bakzeil. Hij sputterde nog een beetje tegen:
"We hebben vorige week beslist om die vlag niet uit te hangen, niet omdat we voor of tegen zijn, maar gewoon omdat we consequent enkel vlaggen uithangen voor evenementen waar we als gemeente bij betrokken zijn. Anders worden we elke week met een andere vraag geconfronteerd en we willen alle minderheden op een gelijke manier behandelen." 
Norm

Vooral het gedeelte "norm" steekt velen de ogen uit. Tot nader orde is de meerderheid van de bevolking hetero (tot spijt van vele holebi's). De "norm" is dan ook hetero-zijn. Zo zijn er veel normen: de meerderheid van de bevolking is fysiek en psychisch gezond. De zieken vallen dus buiten de "norm". De meerderheid van de bevolking is qua etniciteit nog altijd Vlaming, andere nieuwe Vlamingen zijn op dat punt buiten de "norm". Men kan evengoed "norm" hier gelijkstellen aan "standaard".

Dit staat los van de taak van de overheid om te zorgen voor een goede omgeving voor mensen die niet-standaard zijn. De overheid moet aandacht schenken aan de anderen: mensen met een beperking, andere etniciteit en ja zelfs seksuele voorkeur. De overheid mag dus niet handelen volgens de norm, mag de minderheden niet benadelen of achterstellen.

De overheid mag deze norm ook niet verheerlijken, want dit zou de minderheden achterstellen. Een "hetero-vlag" is dus uit den boze. Dit zou hetero-zijn als norm verheerlijken en dus het seksueel pluralisme ontkennen.

De "norm" moet dan ook als een sociologisch-mathematisch gegeven aanzien worden, niet een politiek of moreel standpunt. Natuurlijk is Koen D'Haenens in de fout om deze als reden op te geven, maar hij heeft zichzelf gecorrigeerd.

Overheidsneutraliteit

De discussie is dan ook of de overheid expliciet minderheden mag vooropstellen. Een overheid moet elke burger gelijk behandelen en mag geen oordeel vellen. Deze neutraliteit vertaalt in rechten voor elke minderheid maar heeft ook nadelen.

Het is anders als een overheid specifiek één minderheid in de bloemetjes zet. Dan velt men wel een oordeel: "Deze minderheid verdient onze steun en aandacht". Op het eerste zicht niets mis mee. Wat dan met andere minderheden? Krijgt elke beperking of etniciteit ook die steun en aandacht? Sommige wel, maar velen niet. In realiteit blijft deze steun dan ook voor grote roepers als de holebigemeenschap.

Wat dan met levensbeschouwelijke minderheden? Hoe lang voordat de davidster wappert aan 't Schoon Verdiep om de jodengemeenschap in de bloemetjes te zetten? Daarmee zou men als signaal uitzenden dat 't Stad tegen antisemitisme is. Dit is ook in strijd met overheidsneutraliteit. Religie mag dus niet gesteund worden in een geseculariseerde democratie, zelfs als deze een minderheid is die hedendaags gediscrimineerd wordt.

Natuurlijk zijn homo's iets totaal anders. Acceptatie van homo's is een morele evidentie en is het niet meer dan normaal dat de overheid die dan uitdraagt? Ironisch genoeg geeft men Koen D'Haesens gelijk: de morele norm van homoacceptatie moet uitgedragen worden. De overheid velt dus een moreel oordeel en dit is in strijd met de overheidsneutraliteit.

Overheid en politiek

Vergis u niet, de regenboogvlag is niet zomaar een symbool. Het draagt ook een politieke boodschap. Sinds de jaren zestig staat het voor een politiek van homorechten, later uitgebreid met homohuwelijk en homoadoptie. Vandaag is het voornamelijk een symbool tegen homofobie. Homofobie is sinds vorig jaar een verzwarende omstandigheid bij slagen & verwondingen of moord. De kers op de taart voor de homobeweging is een anti-homofobiewet die deze net als racisme strafbaar stelt.

Sinds vorig jaar zijn N-VA en Groen (met vertraging CD&V) onderdeel van Çavaria. Daardoor krijgt Çavaria een politieke arm met vertegenwoordigers bij een breed spectrum aan partijen. Als Çavaria aan gemeenten vraagt om de regenboogvlaggen te hangen, dan geven deze gemeenten een politiek signaal.

Sommigen proberen zich onderuit te muizen door te stellen dat de regenboogvlag niet voor homo maar voor gelijkheid en respect staat. Dit is natuurlijk nog erger, want dit is duidelijk een politiek standpunt. Wat stopt men om de Internationale af te spelen op 1 mei?

Dit is in strijd met de grondwet, dat stelt dat de overheid politiek-neutraal moet zijn. Stel dat iemand de homo's niet zo genegen is en zich beledigd voelt door zijn overheid, dan heeft deze persoon gelijk!

Discriminatie

Ik heb het hier en daar al aangehaald, maar er zijn vele minderheden die misschien ook een vlag willen uithangen. Als men de overheidsneutraliteit op de schop doet, dan heeft elke minderheid recht op de steun van de overheid. Als men deze redenering verder trekt, dan voorspel ik juist meer polarisering.

Mag de Marokkaanse minderheid steun en aandacht vragen aan de gemeente door de Marokkaanse vlag uit te hangen op de nationale feestdag? Indien wel, dan garandeer ik rellen met de Turken (zoals algemeen geweten niet beste maatjes met de Marokkanen) en ja, Vlaams-nationalisten (met onvermijdelijk het Vlaams-Belang die deze vorm van islamisering en de knieval naar de migrant hekelt). Dit gaat enkel leiden door meer spanningen tussen auto- en allochtonen, en allochtonen onderling. Er zijn simpelweg te veel nationaliteiten in dit land.

Die overheidsneutraliteit moet dan ook discriminatie en willekeur tegengaan. Iedereen wordt dan gelijk behandelt.

Conclusie

Koen D'Haesens is de enige schepen die zijn job doet. Een liberale democratie eist een neutrale overheid juist om de diversiteit van diens bevolking te respecteren. Een overheid mag geen morele of politieke standpunten innemen of deze tot norm verheffen, ook al is dit met de beste bedoelingen. Dit is om burgers gelijk te behandelen en conflicten te mijden.

Het is dan ook verontrustend dat zowel links als rechts de Verlichtingsidealen ten grave dragen. John Stuart Mill, de vader van de liberale democratie, zou in zijn graf omdraaien.

Reacties