Hoe één enkele actie destructiever is voor de moslimgemeenschap dan dertig jaar VB

Het ligt bovenarms op tussen minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en 48 moslimorganisaties. Zij stellen hem in gebreke en gaan naar de rechtbank. Hun logica? Het Offerfeest is een culturele traditie en rechtvaardigt een uitzondering op de dierenwelzijnswetten. Het is een zielig schouwspel, eentje die de moslimgemeenschap zuur gaat opbreken.

Offerfeest: een traditie?

In Knack werd het nog geformuleerd met "vragen" maar eisen is gepaster. 48 moslimorganisaties eisen een jaar extra tijdelijke slachtvoeren. Meer zelfs, ze weigeren om verdoofd te slachten. Weyts daarentegen is onverbiddelijk: tijdelijke slachtvoeren is illegaal en hij wil geen rechtszaak riskeren met GAIA. Deze zou het met de vingers in de neus winnen. De Raad van State had al bevestigd dat tijdelijke slachtvloeren illegaal zijn. Vanaf dit jaar is het dus gedaan met de tijdelijke slachtvloeren. GAIA wou nog schappelijk zijn en inderdaad een uitzonderingsregime toestaan voor één jaar, maar die deur zal waarschijnlijk dicht zijn na de dagvaarding van Weyts.

Volgens Zaman Vandaag zou Weyts plannen hebben om tegen 2020 voor een totaal verbod van onverdoofd slachten gaan (zijn kabinet wou niet reageren). Recent hield GAIA een enquête en wat bleek? 90% van de Vlamingen willen verdoofd slachten verplicht, zelfs in slachthuizen en zelfs voor religieuze rites. Dus wat Weyts ook doet, de overgrote meerderheid van de Vlamingen steunen hem.

Er is dus veel gehuil op de moslimbanken en alles wordt uit de kast gehaald. Dus ook een bizar gegeven: het Offerfeest is een Vlaamse culturele traditie. De advocaten van de moslimorganisaties hebben de Europese wetten goed uitgeplozen en dit uit hun hoed getoverd:
"(15) In Protocol nr. 33 wordt de noodzaak onderstreept om bij het opstellen en uitvoeren van het communautaire beleid inzake onder andere de landbouw en de interne markt, de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten te respecteren met betrekking tot religieuze riten, culturele tradities en regionaal erfgoed. Het is derhalve wenselijk om culturele evenementen van het toepassingsgebied van deze verordening uit te sluiten indien de naleving van de vereisten voor het dierenwelzijn een negatief effect zou hebben op het wezenlijke karakter van het betreffende evenement."
Weyts noemt het bij de haren gesleurd. Is het echt zo? Het wetsartikel vervolgt:
"(16) Daarnaast hebben culturele tradities betrekking op geërfde, ingeburgerde of gebruikelijke denk-, handelings- of gedragspatronen, hetgeen in feite vergelijkbaar is met het concept van gebruiken die zijn overgedragen door of zijn overgenomen van een voorganger. Die tradities leveren een bijdrage aan het in stand houden van oude, gevestigde sociale banden tussen generaties. Mits dergelijke activiteiten niet van invloed zijn op de markt voor producten van dierlijke oorsprong en zij niet ingegeven zijn door productiedoeleinden, is het wenselijk dat het doden van dieren in het kader van dergelijke evenementen niet onder het toepassingsgebied van deze verordening valt."
Buiten de moslimgemeenschap is het kelen van schapen niet gebruikelijk noch ingeburgerd. Deze "traditie" bestaat nog maar voor enkele decennia in België en kan bezwaarlijk als "overgeërfd" aanzien worden. Ik betwijfel het of het Offerfeest een bijdrage levert aan het in stand houden van sociale banden tussen generaties. Het Offerfeest is een exotische traditie zonder fundamenten in de Vlaamse cultuur. Mijn advies aan de moslimorganisaties: bespaar u de afgang en doneer maar iets aan 11.11.11 of de Arabische variant ervan.

Georchestreerd uit sp.a-hoek?

De hele affaire smaakt wrang als de reacties bekeken worden. Wie zijn bijvoorbeeld de woordvoerders van de 48 moslimorganisaties? Een naam springt uit: Habib El Ouakili, sp.a-schepen uit Hasselt. Selahattin Koçak is een andere, nog maar recent overgestapt van sp.a naar Open VLD.

Deze schepen is een typevoorbeeld van wat ik een "kaakslagmoslim" noem. Flamiganten die in elke francofone beweging een belediging en minorisatie van de Vlaming in Brussel zagen werden in de media als kaakslagflaminganten bestempeld. Awel, Koçak gaat een niveautje hoger. Deze ontwaart in de move van Weyts "moslimbashing", beschuldigt Weyts van het aanwakkeren van het wij-zijdenken en ziet het als het aansturen op een conflict.

Door emotionele chantage probeert hij Weyts te charmeren, net zoals Albert I tijdens WOI. "Vlamingen gedenk de Guldensporenslag!" werd "Weyts gedenk de iftartoespraak van Bourgeois!". Ik had al een vermoeden dat deze open hand van Bourgeois vroeg of laat ging wreken. Geef je een hand, dan nemen sommigen een arm.

Goed, die charme zal niet werken. Dan haalt Koçak de veelgebruikte drogreden boven van de appelen-en-perenvergelijking: "Je neemt toch van gemeenschap X de traditie Y niet ongestraft af? Waarom dan wel van gemeenschap Z?". Dat kerstbomen een échte Vlaamse traditie is voor de katholieke gemeenschap (of zelfs een traditie voor heel de Westerse wereld, zelfs niet-katholieken), staat buiten kijf. De vergelijking met het kelen van schapen loopt echter serieus mank. De wanhoop zit diep.

Het is opvallend: buiten een paar (ex-) sp.a-ers laat geen enkele partij van zich horen. Zelfs ruziemaker CD&V laat zich erbuiten. Dit doet mij eerder denken aan een politieke move om N-VA stokken in de wielen te steken. Is het cavelier seul van een paar schepenen? Of probeert sp.a, onder de dekking van een paar moslimorganisaties, oppositievoeren in de media? Het is opvallend dat geen enkele nieuwssite de brief hebben gepubliceerd.

Legitimiteit?

Wie zijn die organisaties? Ik heb gezocht: noch Kif Kif, noch het Minderhedenforum publiceerde iets op hun sites. Ik denk ook dat de nieuwssites dit wel hadden vermeld (gezien dat zij als dé vertegenwoordiger van multicultureel Vlaanderen worden aanzien). De Moslimexecutieve dan? Bij het experiment van Fons Duchateau lieten zij duidelijk weten wat ze van verdoofd slachten dachten: "Volgens Smaili is een verdoofd schaap niet halal (conform de islamitsiche (sic) voorschriften, red.): 'Zo simpel is het.' Hij vraagt meer respect voor 'de tweede godsdienst van België'." Zij zullen toch één van de organisaties zijn, niet? Geen persbericht verraadt dat. Ook op de site van minister Weyts is de brief niet gepubliceerd. De burger tast in het duister wie of wat achter deze rechtszaak zit.

Dit is niet onbelangrijk. De moslimorganisaties geven de indruk dat zij de stem van de moslimgemeenschap. Een opiniepeiling onder moslims uitgevoerd door GAIA in 2010 duidt aan dat maar 36% van de moslims verdoofd slachten onaanvaardbaar vinden. Dit is een duidelijke minderheid. 49% van de moslims wil dan weer geen verdoving. De moslimorganisaties vertegenwoordigen ten hoogste 49% van de moslims. Die andere 51% blijven in de kou. Dit stelt de legitimiteit van de rechtszaak in vraag.

Er is spijtig genoeg geen enkele moslimprominente dat de moslimorganisaties tegenspreekt. Dit geeft de indruk dat de moslimorganisaties wél door de meerderheid van de moslims gedragen worden. Dit is maar schijn, in de moslimgemeenschap is er een groot probleem van "silent majorities". Vaak zijn het die-hards die de boventoon voeren in het maatschappelijk debat. Tegenspraak van deze die-hards resulteert vaak in represailles: bedreigingen, geweld (eerwraak) of maatschappelijke uitsluiting. Het is een hard milieu, die moslimgemeenschap, waar er vooral gezwegen wordt.

Zuig ik hier iets uit mijn duim? Een imam die openlijk IS bekritiseerde, is gestopt door de doodsbedreigingen die hij en zijn gezin ontvingen. Dagelijks zijn er zulke gevallen van eergerelateerd geweld (zoals Klasse in 2013 over berichtte). Afwijking van de sharia-normen worden gecorrigeerd door de shariapolitie. In bepaalde wijken zwaaien deze de plak. De autoriteit van de overheid geldt daar niet. De moslimgemeenschap herbergt een cultuur van angst en onderdrukking, eentje die politiek-correct Vlaanderen onder de mat veegt of actief mee collaboreert. De gematigde moslim wordt in de steek gelaten.

Diezelfde gematigde moslim deelt wel de lasten. Je kan Jan Modaal niet kwalijk nemen dat de demarche van de 48 moslimorganisaties hun beeld van de moslim niet rooskleuriger maakt. Moslims dragen al een slecht imago, van haatbaard tot terrorist. Dierenbeul komt daar nu bij. Die 48 moslimorganisaties hebben meer schade toegebracht aan hun eigen gemeenschap dan dertig jaar VB.

Conclusie

De 48 moslimorganisaties mogen zich zo stoer vinden door te ageren tegen die verfoeide N-VA (met medewerking van sp.a), in werkelijkheid slaan zij een mal figuur. Het lijkt alsof hun uitspraken ontsproten zijn uit het brein van een comedian: te absurd voor woorden. Noch Weyts, noch GAIA, noch Jan Modaal steunt hen hierin. Het is zelfs twijfelachtig of alle moslims hen steunen.

Wie is hier het echte slachtoffer? De schapen die illegaal gekeeld worden zeker, al geluk is dit maar voor even. De gematigde moslim daarentegen zal dit dragen voor de rest van zijn leven. Deze knikt en zwijgt voor de radicalen van zijn eigen gemeenschap en ondergaat de woedende blikken van de Vlaamse dierenliefhebbers.

Reacties