Gent: waar graaiers thuis zijn (2)

De Tijd heeft ook een onderzoek gestart. De resultaten bevestigen de vorige blog. Ik ben dan gaan snuisteren in de structuren van Eandis. De resultaten zijn schokkend.

Structurele obesitas

Eandis is volgens De Tijd hofleverancier van het aantal postjes, wat ook duidelijk bleek uit mijn eigen onderzoek. Eandis omvat 7 distributiebeheerders met daaronder verscheidene regionale bestuurscomités (RBC's). Zo heeft Eandis een zware structuur met maar liefst 303 bestuursleden van 233 gemeenten (Volgens De Tijd zijn het er 356). Per zitje wordt er € 1772 uitgekeerd.

Eigen makelij


Volgens De Tijd heeft FARYS 340 politieke zitjes en wordt er € 1851 per zitje uitgekeerd, de meeste van allemaal. FARYS/IMVW heeft ook ingewikkelde structuren: FARYS, IMVW (Intercommunale Maatschappij Voor Watervoorziening), TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening) en I.W.V.B. (Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams Brabant). Ik heb geen jaarverslag gevonden van FARYS zelf, enkel de raad van bestuur maar wel van IMVW en TMVW. Voor I.M.V.W. is het meest recente verslag 2014 (ergo is wettelijk niet in orde). Van de bovenliggende structuur is er geen jaarverslag, enkel van de structuren eronder. Vooral de regionale directiecomité domeindiensten is een mandatenvermeerder. Ik kom op 411 politieke zitjes uit, 71 meer dan De Tijd. Dit doet de zitpenning per zitje dalen tot € 1531, nog altijd meer dan behoorlijk.

Eigen makelij

Dit zijn geen unieke bestuursleden, velen combineren zitjes. Daarom zie je dat dezelfde politici vaak opduiken in meerdere van deze structuren en zo een heleboel mandaten bijeen verzamelen:

 • Piet Buyse is de burgemeester van Dendermonde (CD&V), voorzitter van de raad van bestuur van Eandis, voorzitter van het strategisch comité van Eandis, voorzitter van het HR-comité van Eandis, voorzitter van de raad van bestuur van Intergem en voorzitter van RBC Intergem Noord
 • Koen Kennis is de mobiliteitsschepen van Antwerpen (N-VA), eerste ondervoorzitter van de raad van bestuur van Eandis (aan het Rekenhof doorgegeven als "bestuurder", terwijl ondervoorzitter dubbel vergoed worden), lid van het strategisch comité, HR-comité en auditcomité van Eandis (alle drie niet aangegeven bij het Rekenhof, wat zijn totaal aantal mandaten op 43 brengt), voorzitter van de raad van bestuur van Imea en voorzitter van de RBC Antwerpen.
 • Geert Versnick is gemeenteraadslid van Gent (Open VLD), bestuurder en directielid van FARYS (tot 28/06/2015), tweede ondervoorzitter van de raad van bestuur van Eandis en lid van het strategisch comité van Eandis (niet aangegeven bij het Rekenhof).
 • Louis Tobback is de burgemeester van Leuven (sp.a), derde ondervoorzitter van de raad van bestuur van Eandis, lid van het strategisch comité van Eandis, ondervoorzitter van de raad van bestuur van Iverlek en lid van de RBC Leuven.
 • Jean-Pierre De Groef is de burgemeester van Machelen (sp.a), directielid secundaire diensten van TMVW, bestuurder van de raad van bestuur van Eandis, voorzitter van het directiecomité van Sibelgas en voorzitter van de raad van bestuur van Sibelgas.
 • Sven Taeldeman vervangt Tom Balthazar als schepen van Gent (sp.a) en is bestuurder van de raad van bestuur van Eandis, lid van het auditcomité en HR-comité van Eandis, de voorzitter van de raad van bestuur van Imewo en ondervoorzitter van de RBC Centrum.
 • Luc Martens is de burgemeester van Roeselare (CD&V), bestuurder van de raad van bestuur van Eandis (niet aangegeven aan het Rekenhof), voorzitter van de raad van bestuur van Gaselwest en lid van de RBC Centrum.
 • Daniël Termont is burgemeester van Gent (sp.a), voorzitter van de raad van bestuur van FARYS (enkel aan Rekenhof doorgegeven als bestuurder), ondervoorzitter van de raad van bestuur van TMVW (niet doorgegeven aan het Rekenhof) en directielid van TMVW directiecomité toevoer.
 • Jean Vandecasteele is ex-burgemeester en schepen van Oostende (sp.a), bestuurder van Imewo, bestuurder van RB West, bestuurder van FARYS, directielid van TMVW directiecomité aanvullende diensten en directielid van TMVW regionale directiecomiteé domeindiensten West.
Er zijn nog veel meer graaiers maar deze zijn de opvallendste.

Bestuurlijke graaiers

In 2015 kwam de raad van bestuur van Eandis 9 keer samen.  Daarvoor kregen de bestuurders in totaal € 55 885,96 bruto vergoeding (incl. verplaatsingsvergoeding). Omgerekend betekent dit dat per zitting € 6209,55 werd uitgekeerd. Gemiddeld is er dan € 388,10 per bestuurder uitgekeerd. De voorzitter en ondervoorzitters (Buyse, Kennis, Versnick en Tobback) ontvingen een dubbele zitpenning. Daarmee rekeninghoudend, betekent dit nog steeds dat € 310,48 per bestuurder equivalent werd uitgekeerd. Volgens het jaarverslag werd er slechts € 201,02 per zitting (zoals wettelijk vastgelegd) uitgekeerd aan zitpenningen dus hoe kunnen bestuurders nu 54% meer dan wettelijk hebben gekregen? 

Het kan natuurlijk zijn dat de verplaatsvergoeding zo hoog is d.w.z. dat de bestuurders per zitting ongeveer 74 L aan benzine werden vergoed. Dit lijkt mij onwaarschijnlijk. Dankzij Koen Kennis weet ik hoeveel hij verdiende bij Eandis nl. € 7349,80 bruto. Daarin staat dat zijn verplaatsingskosten  € 281,30 bedragen. De totale vergoeding in zitpenningen is dan € 7068,5. Als lid van het strategisch comité kwam Koen Kennis naar 10 zittingen. In totaal zat Koen Kennis in 19 zittingen of kreeg € 14,81 vergoed per zitting als verplaatsingskost. Als ondervoorzitter heeft hij dan € 5455,39 bruto aan zitpenningen opgestreken (9 x 2 x € 310,48 - € 14,81 x 9), of € 303,08 per bestuurder equivalent. Dit is nog steeds 50% meer dan het wettelijke!

Ik heb geen jaarrekening van 2015 gevonden maar wel van 2014. Hierin staat het volgende:
"De vergoedingen die werden uitbetaald aan de bestuurders, betreffen zitpenningen enverplaatsingsvergoedingen voor een waarde van € 747.675,69 voor 2014 en € 850.776,13 voor 2013. De vergoedingen aan het managementcomité en de bestuurders bedroegen € 3.270.717,61 voor 2014 en € 3.223.563 voor 2013. Hiervan bedroeg de pensioenkost € 687.828,86 voor 2014 en € 741.358 voor 2013."
Mag ik dit schandalig veel vinden?

Dochterondernemingen: Atrias

233 gemeenten en de provincie West-Vlaanderen zijn 100% aandeelhouder van de 7 distributienetbeheerders, die op hun beurt 100% aandeelhouder zijn van "Eandis System Operator cvba". Deze heeft 5 dochterondernemingen: Atrias cvba, De Stroomlijn cvba, Fluvius cvba, Synductis cvba en Warmte@vlaanderen cvba.

Bron.
Atrias cvba is een gezamenlijk initiatief van de vijf grootste distributienetbeheerders van België: Eandis, Infrax, ORES, Sibelga en RESA opgericht in 2011. De missie van Atrias cvba is het volgende:
"Atrias wil samen met de energieleveranciers en netbeheerders een nieuw marktmodel en verbeterde marktprocessen uitwerken. Hiervoor bouwen we een Clearing House-applicatie die deze processen op een IT-efficiënte manier ondersteunt."
Ik kon niet direct vinden wie in het bestuur van Atrias cvba zit. Ik kon dit document van Brugel, de Brusselse regulator, vinden waarin staat:
"Het bestuur van ATRIAS dat in de MIG 6-overeenkomst wordt voorgesteld, bestaat uitdrie niveaus: het MIG6 Comité (strategisch), de stuurgroep (tactisch) en de werkgroepen (operationeel). De leveranciers en de netbeheerders zijn in deze drie niveaus vertegenwoordigd. De regulatoren die aan dit overleg zullen deelnemen als waarnemers, zullen vertegenwoordigd zijn in het MIG6 Comité en in de stuurgroep."
Omdat de distributiebeheerders allen intercommunales zijn waarin politici zetelen, neem ik aan dat politici in de raad van bestuur van Atrias zetelen. In Cumuleo vond ik de bestuursleden maar geen van allen zijn verkozen politici. Toch stel ik mij vragen of semi-publieke vennootschappen als Eandis en Infrax een nieuw marktmodel moet uitwerken of apps ontwikkelen, dit lijkt mij toch eerder werk voor de private sector.

Dochterondernemingen: De Stroomlijn, Fluvius

De Stroomlijn is een bedrijf die volgens de site de klantencommunicatie verzorgt van Eandis en...
"De Stroomlijn is een jong en snelgroeiend bedrijf dat opgericht werd in 2007. Vanuit3 operationele vestigingen zijn we actief in Mechelen, Gent en Ieper. We verzorgen als contactcenter de klantencommunicatie voor 2 specifieke opdrachtgevers: Eandis en Farys."
Het is dus niet verwonderlijk dat ik zoveel overeenkomsten vond tussen Eandis en FARYS! Op de site van De Stroomlijn kon geen link naar het bestuur gevonden worden. Cumuleo daarentegen vond er drie: Walter Van den Bossche (CEO van Eandis), Luc De Bruycker (bestuurder in 6 distributiebeheerders van Eandis) en Youssef Slassi (gemeenteraadslid voor N-VA in Antwerpen die de overstap maakte van sp.a). Wat heeft een gemeenteraadslid verloren in het bestuur van het contactcentrum van Eandis en FARYS?

Fluvius is een nieuw opgericht bedrijf van Eandis en Infrax die de uitrolling van de digitale elektriciteitsmeter gaat verzorgen. Ik kon nog niets terugvinden over het bestuur. Ook Warmte@Vlaanderen is een pas opgericht bedrijf van Eandis en Infrax die de ontwikkeling van de warmtenetten gaat verzorgen. Het bestuur daarvan is onbekend.

Dochterondernemingen: Synductis

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verscheidene nutsbedrijven. Het is opgericht door Eandis, IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht), IWVB (Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams Brabant), Proximus en... FARYS. FARYS/TMVW heeft 45% van de aandelen van Synductis, Eandis System Operator  heeft 33% van de aandelen en de overige partners hebben 22%. Maar IVWB is ook onderdeel van FARYS/TMVW en dus is FARYS/TMVW meerderheidsaandeelhouder.

In het jaarverslag 2015 kan ik de raad van bestuur van Synductis opzoeken. De raad van bestuur telt 14 bestuursleden. Je raadt nooit wie de voorzitter is: Geert Versnick, de big man van Eandis en FARYS. Ook zien we FARYS-voorzitster en Gentse schepen Martine De Regge opduiken als bestuurder, net als de CEO van Eandis Walter Van den Bossche. Ook de burgemeester van Roeselare en Eandis-bestuurder Luc Martens (CD&V), FARYS-directielid en IWVB-bestuurder Marc Desmedt en West-Vlaamse CD&V-voorzitter Daniël Vanpoucke duiken op als bestuurders.

Synductis lijkt mij geen gezond bedrijf te zijn.  Synductis cvba sloot het boekjaar 2015 af met € 856 605 schulden (voornamelijk van Eandis) op een omzet van € 1 996 649. Na aftrekking van de kosten had Synductis slechts € 3099 winst. In 2014 had Synductis € 3 winst en in 2013 had Synductis zelfs geen winst. Er is al drie boekjaren op rij geen winst uitgekeerd aan de bestuurders. Toch besliste de raad van bestuur in 2016 voor de verdubbeling van het aantal directieleden in twee structuren (A en B), van 9 naar 21 directieleden.

Synductis heeft aandelen in De Stroomlijn van hierboven voor een bedrag van € 7700. Er staat dat de bestuurders en commissarissen in 2015 € 4.284 belastingen betaalden: € 2.983,8 aan bedrijfsvoorheffing m.b.t. presentiegelden (zitpenningen) en € 1300 aan provisie op de belastingen. De bezoldigingen worden in de jaarrekening niet vermeld.

AZ Jan Palfijn Gent: een vehikel van FARYS

Volgens het jaarverslag van TMVW neemt TMVW deel aan de volgende partners: FARYS, FARYS Solar, IMVW, I.W.V.B., De Stroomlijn en Synductis.

FARYS en FARYS Solar, wat is dat nu weer? Ik kan ook niet meer volgen. Was FARYS nu niet gewoon een naamsverandering van TMVW? De realiteit is ingewikkelder. Dit staat in het jaarverslag:
"De IC TMVW heeft eind juni 2014 samen met het AZ Jan Palfijn Gent AV en FARYS Solar de operator FARYS opgericht. Aan de huidige vennoten en de nieuwe geïnteresseerde publieke instellingen, die geen plaats vinden binnen de context van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS) wordt aangeboden rechtstreeks te participeren in de operator FARYS." 
FARYS is dus geen naamsverandering maar een operator van TMVW (die al participeerde in IMVW en I.W.V.B.). FARYS Solar is de beheerder van een zonnepaneelpark met een maximumcapaciteit van 3,6 MWp verdeeld over 67 sites. En dan heb je opeens een ziekenhuis dat mee opereert bij een waterintercommunale, hoe kan dat?

Ik ben gaan zoeken wie in de raad van het bestuur en de algemene vergadering van AZ Jan Palfijn Gent AV zit. Je gelooft je ogen niet!
 • Rudy Coddens (nieuwe lijsttrekker sp.a), directielid van TMVW en voorzitter van AZ Jan Palfijn Gent.
 • Dirk Holemans (fractieleider Groen Gent), bestuurder van TMVW.
 • Geert Versnick (hoeft geen introductie meer), bestuurder van FARYS.
 • Carl De Decker (OCMW-raadslid Open VLD Gent), bestuurder en directielid bij TMVW.
 • Resul Tapmaz (schepen Gent sp.a), ondervoorzitter van TMVW.
 • Jurgen Bockstaele (OCMW-fractievoorzitter sp.a Gent), directielid van FARYS.
 • Cetinkaya Cengiz (OCMW-raadslid Groen Gent), directielid van FARYS.
 • Evita Willaert (Kamerlid en OCMW-raadslid Groen Gent) en directielid van FARYS (tot 28/02/2015) (lidmaatschap van de algemene vergadering bij AZ Jan Palfijn Gent werd niet aangegeven bij het Rekenhof).
Op die manier kan ik een ziekenhuis ook laten participeren in een drinkwaterintercommunale! Bij FARYS hebben ze geen moraal meer...

Conclusie

Wat valt er te concluderen? FARYS en Eandis zijn zitjesgeneratoren waar zitpenningen geïncasseerd kan worden. De structuren worden precies opzettelijk ingewikkeld gemaakt om maximaal aantal bestuurderszetels te genereren. Er zijn meer directieleden in FARSYS dan gedacht door de journalisten van De Tijd. Voor Eandis zijn er vermoedens dat de zitpenningen hoger liggen dan wettelijk toegelaten is. Eandis-dochterbedrijf Synductis wordt gerund door Geert Versnick, een FARYS-boy. Synductis is niet winstgevend en torent een hoge schuld, doorgeschoven door Eandis. Toch werd in 2016 het aantal directieleden verdubbelt. Zelfs een ziekenhuis wordt de facto volledig gerund door FARYS-mensen.

UPDATE: ook Het Nieuwsblad is gaan zoeken in FARSYS. Zo kreeg Martine De Regge (sp.a) € 11 000 bruto aan vergoedingen voor vergaderingen die maar 20 min duren. In totaal werden er € 549 195 aan vergoedingen uitgekeerd aan politici. Ook hier is er onduidelijkheid over het aantal postjes: 392 zitjes (411 volgens mijzelf en 340 volgens De Tijd).

Reacties