Erasmus duidt een slecht zelfbeeld aan

Juich beste lezers, veel studenten gaan vaker op vakantie, euh op snoepreis, euh op Erasmus! 20% meer zelfs, pak vast! Crevits is blij, in 10 jaar tijd is het aantal Erasmusstudenten verdubbeld. Crevits is nog niet tevreden want dat is nog een eindje verwijderd om tegen 2020 1/3de van de studenten een buitenlandse ervaring te bezorgen. Voka zag dat het goed was. Het mantra dat op Erasmus gaan goed is wordt lustig herhaald als een tantra. Eigenlijk is het niet goed, het duidt ofwel het falen van het onderwijs aan ofwel duidt het een negatief zelfbeeld aan van wat we zelf kunnen.

Doet het onderwijs haar job?

De loftrompet over Erasmus bleef maar schallen:
"Het uitwisselingsprogramma Erasmus verlegt grenzen. Steeds meer Vlaamse studenten trekken tijdens hun studie of stage een bepaalde tijd naar het buitenland. Taal- en landsgrenzen vormen niet langer een obstakel. Dat is intellectueel én menselijk een enorme verrijking. Ondergedompeld worden in een andere cultuur, de intensiteit en de ervaring om in een andere taal te leren en nieuwe contacten te leggen. Je ontwikkelt een nieuw perspectief op je studiegebied, op de samenleving en op het dagelijks leven. Jongeren leren voor zichzelf zorgen en hun plan trekken, met vallen en opstaan. Die ‘universiteit van het leven’ is de beste leerschool. Het geeft ieder jaar aan duizenden studenten een belangrijke voorsprong op de arbeidsmarkt. Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten via het programma ook buiten Europa op uitwisseling."
Aldus apetrotse Crevits. 92% van de werkgevers zouden vaardigheden als tolerantie, zelfzekerheid, nieuwsgierigheid en probleemoplossend kunnen werken appreciëren en deze vaardigheden worden aangeleerd in het buitenland (aldus het mantra).

De vraag die men kan stellen: als men naar het buitenland moet gaan om al die vaardigheden te ontwikkelen, duidt dit niet eerder het falen van het onderwijs aan? Nemen we de zogenaamde voordelen van Erasmus eens kritisch onder de loep dan ziet het er niet goed uit voor het Vlaams onderwijs.

Men zou bijvoorbeeld in het buitenland ondergedompeld worden in een andere cultuur. Dit verdient nuancering. Studenten kiezen in 39,5% van de gevallen een buurland. Qua cultuur zijn deze landen nu niet zo verschillend met Vlaanderen. Ook qua taal is het magertjes, in 32,5% van de gevallen is het een taal die op de schoolbanken al aangeleerd is.

Ik vraag mij af of men daarvoor naar het buitenland moet gaan. Verenigd links klopt altijd op de borst hoe divers onze samenleving is. En toch kunnen we een vaardigheid als tolerantie niet aanleren in Vlaanderen. Hoe zielig is dat niet? Zelfs het taalargument is schrijnend. Het is altijd wel goed om deze uit te diepen, maar dan kan men evengoed een avondcursus doen. Doet ons onderwijs wel genoeg zodat de studenten de nodige taalkennis hebben verworven voor een internationale carrière?

Zelfredzaamheid, de eigen plan kunnen trekken en probleemoplossend denken is blijkbaar ook iets dat in het buitenland aangeleerd wordt. Simpelweg op kot gaan is onvoldoende om aan te tonen dat men de eigen boontjes kan doppen. Waanzinnig zelfs dat de indruk wordt gewekt dat de huidig afgestudeerde studenten een babysitter nodig hebben.

Nieuwsgierigheid is nog het beste, dat is een persoonlijkheidskenmerk. Dat verwerft men niet, dat is er wel of niet. Er is eerder een causale relatie tussen nieuwsgierigheid en op Erasmus gaan: nieuwsgierige studenten staan waarschijnlijk meer open om naar het buitenland gaan, niet andersom. Niet-nieuwsgierige mensen zullen niet spontaan nieuwsgieriger worden door op Erasmus gegaan. Nieuwsgierigheid kan wel gestimuleerd worden, door passie en interesse in de opleiding en door in interactie te gaan met gepassioneerde docenten (passie is besmettelijk). Dit impliceert dat het huidig Vlaams onderwijs weinig interesserend is tot ronduit saai met docenten die tegen hun zin aan het lesgeven zijn.

Door op te sommen hoe verrijkend het buitenland wel is (ook al is dit maar net over de grens), geeft men impliciet toe hoe verarmd het Vlaams onderwijs wel is. Blijkbaar is deze gebuisd om studenten klaar te stomen tot volwassen burgers.

Slecht zelfbeeld

Na de vorige zinnen te lezen verwacht ik twee emoties: neerslachtigheid of woede. Neerslachtigheid omdat inderdaad ons Vlaams onderwijs zo slecht zou zijn. Woede omdat het allemaal niet waar is.

Het is typisch Vlaams om bescheiden te zijn. Vlamingen zijn geen grote roepers als Nederlanders of chauvinisten als de Fransen. Vlamingen voelen zich vaak te min en hebben een het-gras-is-groener-aan-de-overkant visie. Altijd denken Vlamingen dat om ons écht te ontplooien ze Vlaanderen moeten verlaten.

Dit is een leugen. Het Vlaams onderwijs is één van de beste van Europa, wat zeg ik, de hele wereld! Het Vlaams onderwijs heeft gemotiveerde docenten die het onderste uit de kan halen om hun kennis over te dragen. Vlaamse studenten zijn niet dom maar kunnen best concurreren met de hele wereld. De hele wereld weet dat en vond dat het de extra loonkosten waard zijn. In plaats van een loftrompet op te steken over Erasmus, zou Crevits beter in de eigen spiegel kijken.

Ze zou beter campagne voeren voor werkgevers én studenten dat het Vlaams onderwijs doet wat het moet doen. Ik haal die oude slogan van haar partijgenoot Geens nog eens boven: "Wij zullen moeten bewijzen dat wij wat we zelf doen, beter doen". Het is een illusie dat andere landen beter zijn. Nederlanders, Fransen of welk ander volk dan ook zijn niet meer tolerant, nieuwsgierig of wat dan ook. Dus ja, wij Vlamingen kunnen het evengoed of zelfs beter doen dan de andere landen. De winnersmentaliteit die nu heerst dat Erasmusstudenten beter zouden zijn zou beter omgedraaid worden tot een losersmentaliteit van een snob die Vlaanderen te min vindt. Waarom zou iemand anders willen vertrekken uit een goed land als Vlaanderen?

Dit is natuurlijk gruwelijke nationalistisch-patriottistische praat voor de linkse internationalisten. Internationalisten zijn oikofoob, ze verachten het eigene. Internationalisten buitten de bescheidenheid van de Vlamingen uit en vormden het om tot een minderwaardigheidscomplex. Ze stigmatiseerden Vlamingen als bekrompen racisten en verheerlijkten de oh zo tolerante en superieure Andere. Het vergt moed en wil om jarenlange propaganda ongedaan te maken. Ja, internationalisten zullen huilen hoe gesloten het onderwijs wordt als Erasmus minder gepromoot wordt en in plaats daarvan thuisblijven gestimuleerd wordt.

Dit wilt niet zeggen dat het omgekeerde (studenten uit andere landen uitnodigen) moet worden teruggeschroefd. In tegendeel, een zelfbewuster en trotser Vlaanderen zal een magneet zijn voor internationale studenten. Het geeft de indruk van wauw, daar wil ook studeren! We kunnen perfect Leuven inzetten als de Vlaamse Oxford, Gent als de Vlaamse Cambridge en Antwerpen als de Vlaamse London. Buitenlandse ervaring kan ook bekomen worden door het buitenland uit te nodigen in Vlaanderen. Is dit niet open genoeg voor internationalisten?

Conclusie

Na het deprimerende eerste gedeelte van deze blog wou ik toch eindigen met een positieve noot. Erasmus zou het Vlaams onderwijs tot ambitie dwingen zodat studenten en werkgevers niet de impressie krijgen dat men bepaalde vaardigheden enkel in het buitenland kunnen verkregen worden. Dit vergt een mentaliteitswijzing van masochisme naar trots. Internationalisten zullen dit tegenwerken maar zoals Caesar zei: "Van alle Galliërs zijn de Belgen/Vlamingen de dapperste".

Reacties