Vlaming-zijn is niet vrijblijvend

De campagne van het Minderhedenforum naar aanleiding van de racismereacties op de pagina van de Vlaamse Verdedigings Liga startte het debat op over de Vlaamse identiteit en de Vlaamse samenleving. De conclusie? De Vlaamse identiteit bestaat niet. Een gemiste kans want er valt nog veel te zeggen en zeker de zaken waarover men niet spreekt...

Inleiding

Het Minderhedenforum heeft wel gevoel voor humor: een sticker van de Vlaamse Beweging ironiserend gebruiken v om een inclusief Vlaanderen te promoten. De Vlaamse Beweging wordt vaak afgedaan als zijnde racistisch of zou tenminste racisme gedogen (zoals nestbevuilers van VLinks stellen).

De campagne van het Minderhedenforum heeft wel het voordeel van de duidelijkheid: "Ik ben Vlaming" niet "Ik ben Belg". Het Minderhedenforum kan ook niet anders dan meegaan met de maatschappelijke evoluties. België as such bestaat cultureel niet meer.

De vraag is: kan links ook meegaan? Kunnen de nieuwe Vlamingen zich daarin vinden? Daar vrees ik voor. Ik zie ook dat rechts in een spreidstand staat tegenover nieuwe Vlamingen.

Platitudes

Dit debat wordt ook gevoerd met een ondraaglijke lichtheid. Neem nu Abou Jahjah, beroepspolemist en zelfverklaarde antiracist: "Vlaming zijn is identiteit, en ethnie [sic]". Of Ama Koranteng-Kumi: "Toch schiet ze [Vlaamse identiteit als onderwerp van gesprek] schromelijk tekort, omdat ze voorbijgaat aan de gelaagde werkelijkheid van meervoudige identiteiten". Of het cultureel marxisme van Mar(ni)x Beyens. Ik zou Bart De Wever willen parafraseren: "Dat geneuzel van die <vul linkse in>? Hang dat op uw ijskast vriend, daar zijn we niets mee."

Ik ben wars van alle one-liners, clichés en platitudes, het denigreert een broodnodig burgerschapsvormend project tot relativistische onzin. Zoals Jong N-VA voorzitter Tomas Roggeman het stelt: er dient een Vlaamse Leitkultur te zijn, van een moderne soort dat niet gebaseerd is op etniciteit maar gedeelte taal, cultuur en waarden & normen, niet meer en niet minder.

Ik ontken niet dat de Vlaamse cultuur constructivistisch is, i.e. het is een sociaal construct dat bestaat dankzij de maatschappelijke consensus en kan veranderen als deze maatschappelijke consensus verandert. Maar ik zie de Vlaamse cultuur ook als essentialistisch, i.e. te definiëren als een zijnde een optelsom van een aantal essenties. Vandaag zijn zulke essenties gelijkwaardigheid van man en vrouw, pluralisme en tolerantie tegenover het andere, verwerping van racisme en onrechtvaardige discriminatie en scheiding van religie en staat. Deze essenties zijn niet onderhandelbaar.

Deze Leitkultur is ook dwingend. Als Ama Koranteng-Kumi niet verplicht wilt worden om Vlaming te zijn, dan vraag ik mij af of ze wel in Vlaanderen thuishoort. Er is geen tussenweg: ofwel leeft men in Vlaanderen en is men Vlaming ofwel vertrekt men naar andere oorden. Het is cru, maar het moet eens gezegd worden: wie als migrant naar Vlaanderen komt, dient een groot gedeelte van zijn identiteit op te geven. Wie dat offer niet wilt maken, kan beter in land van oorsprong blijven.

Proxy-oorlog met de islam

Links en liberaal-rechts hebben te lang de Vlaamse identiteit in de uitverkoop gezet, iedereen welkom geheten maar niets tegenover gezet. Het signaal werd gegeven dat migranten niet dienden te veranderen. Het resultaat is tribalisme: langs etnisch-culturele lijnen sluiten migranten zich op in stammen, samenhokkend in getto's. Hierdoor desintegreert onze samenleving tot een stammenoorlog.

De analyse van Tom Garcia dat onze samenleving uit concentrische cirkels bestaat of de meerlagige identiteit van Ama Koranteng-Kumi doorstaan niet de realiteitstoets. Cirkels of identiteiten kunnen fundamenteel botsen. The clash of civilizations van Hungtinton is in onze grootsteden al een realiteit.

Laten we ook niet naïef zijn: deze clash gaat niet tussen Vlamingen en Aziaten. Nee, het draait enkel en alleen rond de islam. Het is de islam die tribalisme actief promoot door de wereld te verdelen in Dar al-Islam (het huis van de islam) en Dar al-Harb (het huis van de oorlog). En nee, de aanslagen van afgelopen twee jaar bevestigt het: wij leven nu in Dar al-Harb en dat zal zo blijven tot we Soumission-gewijs ons onderwerpen aan de islam of uitgeroeid worden.

Ik begrijp niet dat nota bene een N-VA'er de islam als subcultuur in Vlaanderen wilt omarmen. De islam is een alfa-cultuur, het verdraagt geen cultuur boven zich, suprematistisch dat het is. Een Vlaamse Leitkultur en een ondergeschikte islamitische cultuur vloeken. Daar waar islam kwam, werd de autochtone cultuur geknecht, verdrongen en vernietigt. Turkije was ooit het hart van het Byzantijnse Rijk, nu heerst er islam in de vorm van Ottomaanse sultan Erdogan. Als historicus kent Roggeman blijkbaar zijn geschiedenis niet.

Linkse en zelfs rechtse politici gedragen zich tegenover islam als de kikker die langzaam gekookt werd. Ze zijn ziende blind voor de maatschappelijke evoluties: het straatbeeld telt alsmaar meer hoofddoeken en minder kepeltjes, elk festival eindigt met een bericht van aanrandingen en verkrachtingen, barbaarse gewoonten als kindhuwelijken en genitale verminkingen stijgen jaar na jaar, paracommando's patrouilleren door onze straten en "psychisch onstabiele" moslims schieten, hakken, opblazen en omverrijden ongelovigen, ondertussen luidkeels Allahu akbar schreeuwende. Wie dit 10 jaar geleden zou zeggen, werd gek verklaard! Zo sluipend is het vergif van de islam.

Wilt dit zeggen dat er geen moslims in Vlaanderen kunnen wonen? Ja en nee, gematigde moslim-Vlamingen bestaan wel degelijk maar zijn in de ogen van de islam per definitie hypocrieten en afvalligen en dus loslopend wild. Er zijn nog een paar die geloven in een "Europese islam", een contradictio in terminis. Daarvoor dient de islam zo sterk uitgekleed worden dat het dat etiket niet meer waard is. Nee, willen moslims tot Vlaanderen behoren dan dienen zij dringend eens een andere religie aan te hangen of een nieuwe religie te maken. Waar is de moslim-Jezus?

Conclusie

Vlaming-zijn is niet onbestaande of voluntaristisch zoals men ter linkerzijde vaak poneert. Vlaming-zijn is zo reëel als de letters van deze blog en een dwingend noodzakelijkheid voor het leven in Vlaanderen. Het Vlaming-zijn draait eigenlijk rond de dichotomie westers en islam en dit debat is een proxy-oorlog, een clash of civilizations. Wilt de Vlaamse cultuur overleven kan het geen ruimte geven aan de islam.

Reacties