Het klimaatdebat verdient betere voor- en tegenstanders

De marsen van de klimaatspijbelaars domineren nu al wekenlang het commentariaat. Met groeiende ergernis constateer ik hoe de luidste, meest idiote stemmen het debat domineren.

Inleiding

De laatste keer dat ik het had over het klimaat was in 2015. Ik kom van een klimaatsceptische positie. Ik ben het type persoon die aan de kant van de underdog gaat staan in een publiek debat. De klimaatsceptici (of zoals sommigen zelfs zeggen, klimaatontkenners) hebben lang mijn voorkeur gehad. Maar ik heb ook een sterke neiging naar de waarheid.

Over de jaren heb ik mij beter geïnformeerd. Groot was de teleurstelling dat de sales pitches van vele klimaatsceptici halve onwaarheden tot hele leugens zijn. Als ik zulke klimaatsceptici daarmee confronteer, wordt dat mij niet in dank afgenomen. Ironisch, gezien zij het hardste huilen over de klimaatketterij en de klimaatkerk.

Als hierdoor wetenschappelijke onjuistheden in mijn eerdere blog zijn geslopen, dan wil ik bij deze mij verontschuldigen. Mea culpa. Laat ik bij deze geen twijfel over laten bestaan: het klimaat verandert en de meest doorslaggevende boosdoener is de mens, die massaal CO2 in de atmosfeer heeft gepompt.

Ik gruwel van simplismen. Ik reken mij ook niet tot het andere eind van het spectrum, de 'klimaatalarmisten'. Met mijn opgedane kennis ben ik beter gewapend om kritisch om te gaan met beweringen die zij doen. Zeker omdat zij sterk conservatieve tot reactionaire reflexen hebben ontwikkeld.

Diegene, of beter gezegd hetgeen, dat hier de meest schade van ondervindt, is het klimaat en de planeet zelf.

De klimaatsceptici

Op 22 januari werd in De Afspraak zonder verpinken de vraag gesteld: "Mogen mensen die niet geloven in klimaatverandering deelnemen aan het debat?"

De reden was de passage van Jean-Marie Dedecker op 17 januari waarin hij een aantal straffe uitspraken deed. Dedecker spaart in zijn columns de roede niet als hij het heeft over de klimaatkerk. Op een aantal vlakken (later meer) heeft hij gelijk, maar vaak gaat hij de mist in als het gaat over de klimaatwetenschap.

Dat is de tragedie van de klimaatsceptici: zij hebben waardevolle standpunten die zeker thuis horen in het publiek debat, maar door flaters te begaan als het gaat over klimaatwetenschap zetten ze zichzelf in diskrediet en uiteindelijk langs de zijlijn.

Jean-Marie Dedecker, Jan Jacobs en andere klimaatsceptici hekelen terecht de al te strenge ideologische conformeringsdruk door de klimaatalarmisten en de waanzinnige beleidsvoorstellen maar dat geraakt helemaal ondergesneeuwd als ze de klimaatverandering, de effect van CO2 en de bijdrage van de mens proberen weg te relativeren.

De poortwachters van de media staan altijd te springen om sceptici te weren. Klimaatsceptici geeft hen het beste keus. Dat is het hele tragische van het verhaal: de klimaatalarmisten krijgen hierdoor vrij spel.

De klimaatalarmisten

Willen de klimaatsceptici nog een bestaansreden hebben, dan dienen ze dringend te herbronnen. De focus kan best verschuiven van klimaatwetenschap naar klimaatbeleid.

Op 20 januari verscheen in Knack een interview met leidster van de klimaatspijbelaars, Anuna De Wever. De antwoorden die ze gaf waren te-nen-krullend. Als Dries Van Langenhove zo'n interview had gegeven, dan waren er al zeker 10 opiniestukken verschenen hoe een gevaarlijke nitwit dat hij is. Maar het is mediatieke troetelkindje Anuna De Wever, dus dit wordt met de mantel der liefde bedekt.

Ik had eigenlijk gehoopt dat De Afspraak van 22 januari eigenlijk over haar ging en hoe ongeïnformeerd de gemiddelde klimaatalarmist is. Zelfs toen Maarten Boudry het onderwerp van kernenergie en de desinformatie daarrond door de klimaatalarmisten, werd dit door de interviewster van dienst in de kiem gesmoord. Het was duidelijk: over de klimaatalarmisten niets dan goed.

 Het recent gepubliceerd IPCC-rapport is duidelijk: het tegenhouden van klimaatverandering kan niet zonder kernenergie. Deze conclusie is gebaseerd op talloze peer-reviewed wetenschappelijke artikelen, zoals deze. Ik citeer:
For effective climate-change mitigation, a high penetration of nuclear in association with a nationally appropriate mix of renewables achieves far superior cost and land effectiveness compared to a renewables-only future to reduce emissions.
Dit is natuurlijk vloeken in de groene kerk. Kristof Calvo, de kardinaal, bazuint fact-free rond dat we met enkel hernieuwbare energie rondkomen. Nooit wordt Calvo door het commentariaat aangesproken voor zijn alternative facts.

Het zou een heel aparte blog vergen om alle argumenten tegen kernenergie te ontkrachten, gaande van de kostprijs tot het kernafval. Hoe je het ook draait of keert: er bestaan geen perfecte oplossingen en klimaatbeleid zal sowieso netto meer geld kosten dan dat het gaat opleveren.

Op 31 januari is het volgende verschenen: een open brief van 3500 academici ter ondersteuning van de klimaatspijbelaars. Wie, zoals ik, de moeite deed om het IPCC-syntheserapport te lezen, kon al meteen enkele kleine tot grote fouten spotten.

Het stuit mij tegen de borst dat 3500 academici, de meesten van de sociale en geesteswetenschappen, de wetenschappelijke geloofwaardigheid te grabbel gooien door hun academisch gewicht op de weegschaal te leggen voor zo'n pover gedocumenteerde brief.

Dit is natuurlijk koren op de molen van de klimaatsceptici, die hiermee makkelijk de klimaatwetenschap onderuit halen. 'Zie je wel', zeggen ze dan, 'hoe je wordt bedrogen?' Dit is de tragedie van de klimaatalarmisten: zij zijn de beste brandstof van de klimaatsceptici, door hun overdreven tot leugenachtige beweringen.

Het angstdiscours van de klimaatalarmisten doet de zelfs meest milieubewuste Vlaming steigeren. De boodschap: niets wat jullie doen helpt, we gaan allemaal naar de verdoemenis of we moeten radicaal (en duur) van koers veranderen. Echt wervend is het niet, buiten de 35.000 gereïncarneerden van de 'No Future punks'. Dan krijg je zulke onzin.

Conclusie

Het wordt tijd dat de klimaatsceptici en de klimaatalarmisten plaats ruimen voor mensen van goede wil en met een portie gezond verstand. Klimaatrealisten dus, die wel het probleem serieus nemen maar geen taboes hebben. Kernenergie of koolstoftaks, we moeten voor alles open staan.

Klimaatverandering is veel te serieus om verzand te geraken in een ideologische loopgravenoorlog. Het klimaatdebat zou over de essentie moeten gaan: wat is het probleem, wat zijn de oplossingen en welke oplossing is het meest effectieve én minst welvaartsverliezende? Laat de rest maar toeteren aan de zijlijn, de karavaan trekt door.

Reacties

Juvenalis zei…
Om te beginnen:
http://humansarefree.com/2016/09/over-30000-scientists-declare-climate.html

Ik heb geen idee waar je de overtuiging hebt opgedaan dat CO2 de oorzaak van het probleem is, tenzij als resultaat van een retractieve redenering. Het is een van de weinig zaken die de mens inderdaad constant en in toenemende mate uitstoot.

Toch is de correlatie zwak, en is er nooit een causaal verband aangetoond. Ik heb me ooit eens door een van de langere betogen van Lord Monckton geworsteld (ik meen deze: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN6NSN6M_gAhUK36QKHY1gDaoQtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq9FtlOgyUM8&usg=AOvVaw1P0z94dxIyOG0jWND7cyKH), en wat hij zei kwam tot in details overeen met wat ons begin jaren tachtig werd geleerd toen ik Scheikunde studeerde.

Dit is nog maar een begin. Als je de opkomst van klimaatwetenschap in ogenschouw neemt moet je beseffen dat ze hun claims nooit waar kunnen maken. Zoals in de eerste link te lezen valt is de unanimiteit ver te zoeken, al is er dankzij een bekend (links-activistisch) patroon (afsnijden van financiering van andesrdenkenden) wel wat gedaan aan de lippendiensten die er sinds publicatie aan bewezen worden.

Als een paar van de basis aannames verkeerd zijn, valt het hele bouwwerk al snel uiteen. Daarvoor hoef je geen uitgebreid onderzoek te doen. Het ontzenuwen van een theorie is per definitie eenvoudiger dan haar bouwen, zoals ik verwacht dat je beseffen zult.

Hannibal
Juvenalis zei…
PS
Dat het klimaat verandert bestrijdt naar mijn beste weten niemand. Dat doet het al vanaf het begin der tijden, zodat het een nogal domme stellingname zou zijn.

Er is ook bepaald geen beletsel om netjes met de wereld om te gaan, dat is er nooit, en zou common sense moeten zijn.

Dat betekent niet dat de klimaatgelovigen zelfs maar een spoortje van gelijk hebben. Als ze dat echt zelf dachten, zouden ze activisten voor geboortebeperking zijn. Ooit iets van gehoord, recentelijk? Het enige waarover ze praten is economische herverdelingen. Die kennen we al, en de hoek waaruit dat komt vertelt je de rest van het verhaal.