Een Klein Onderhoud met een anonieme beruchte Twitteraar

Het is komkommertijd. Het is de tijd dat bejaarde schrijvers ('senior writers' in het vakjargon) van 'kwaliteitsmedia' een Groot Onderhoud houden met ongestelde lichamen, ministers in staat van ontbinding, ons-kent-ons culturo's en andere politiek-irrelevanten. Als kleine garnaal heb ik niet de kracht om hieraan een tegengewicht te bieden. Of toch? Ik presenteer u, de lezer, het eerste echte Klein Onderhoud™ met de anonieme beruchte Twitteraar DM!

Om dit Klein Onderhoud™ te starten zou ik allereerst je willen bedanken om in te gaan op mijn uitnodiging voor dit interview.
DM: Dat is graag gedaan.

Twitter

Ik zou als eerste dit willen vragen: waarom verkies je de anonimiteit?
DM: In theorie heeft iedereen vrije meningsuiting. In praktijk is dit niet. Wie een uitgesproken rechtse mening heeft, zal merken dat vrije meningsuiting relatief is. Gevolgen zijn legio: roddel & achterklap, gemiste carrièrekansen tot ontslag. Als rechtse ben je altijd verdacht: racist, reactionair, asociaal, hardvochtig, extreemrechts,... Als we "wetenschappelijk" onderzoek mogen geloven, dan ben je als rechtse ook nog eens minder empathisch en minder emotioneel bekwaam. Het is gewoon beter om anoniem te zijn.

Is dat niet laf?
DM: Dat verwijt krijg ik vaak, vooral van de mensen die het voorrecht hebben om binnen de pensée unique te vallen. Het is nogal makkelijk anderen te beschuldigen van lafheid als je niet in dezelfde schoenen staat.

Maar overdrijf je nu niet? We leven toch in een democratische samenleving?
DM: Ondanks dat ik bij vriend en vijand bekend staat als redelijk en niet extreem, werd ik toch op een dox lijst gezet. Ik ben vrijwel zeker dat ondanks mijn reputatie, er altijd mensen zullen zijn die mij kwaad willen toebrengen. Ik kan mij het risico niet veroorloven.

Van Twitter wordt gezegd dat het mensen opsluit in bubbels van het eigen gelijk en zo radicaliseert. Wat vind je daarvan?
DM: Dit klopt. Zelf vind ik niet dat Twitter mij heeft geradicaliseerd. Integendeel: ik ben met de jaren op Twitter gematigder geworden. Ik kwam niet op Twitter met het gedacht schouderklopjes en high-fives te krijgen. Ik kwam naar Twitter omdat ik in discussie wou gaan met mensen over politieke onderwerpen, ongeacht hun politieke voorkeur. Ik heb bewust de beslissing genomen mij niet op te sluiten met gelijkgezinden. Die keuze is niet evident.

Je Twitterstijl is opmerkelijk, satirisch tot zelfs cynisch. Hoe komt dat?
DM: Dat is eerder therapeutisch. Ik zie eerder mijzelf als de goedaardige The Joker met één verschil: niet ik maar de rest van de wereld is gek. De dingen die ik lees op Twitter zijn soms zo surreëel en absurd dat ik in mijn arm moet knijpen. Van een tienjarige die zich queer noemt tot relaties aangaan met lusters, er is een doorgedreven onderstroom van normalisering van het abnormale.

In alt-right kringen wordt deze attitude als 'clown world' getypeerd. Waarom ben je niet bekeert tot hun nihilisme?
DM: Onder het nihilistische cynisme van de alt-right beweging schuilt een neonazistisch monster. Ik zou mijzelf daar nooit mee kunnen associëren.

Toch heb je wijlen Dylan Vandersnickt verdedigd toen hij een cartoon met de alt-right Pepe figuur had gepost.
DM: Ik heb ook duidelijk die cartoon als wansmakelijk veroordeeld. Toen was Pepe nog niet zo bevuild als vandaag. Vandaag kan je Pepe niet anders duiden dan als een alt-right neonazistische stijlfiguur. Misschien zou ik daarom minder evident zo'n iemand verdedigen.

Wie alt-right zegt, zegt Schild en Vrienden. Wat is je standpunt daarin?
DM: Het is onontkoombaar, Schild en Vrienden. Ik was één van de eerste rechtse Twitteraars die zich vragen begon te stellen over dat fenomeen, nadat ik hier en daar onrustwekkende signalen heb opgevangen. Dit was maanden voor de Pano-reportage. Ik pakte Dries (Van Langenhove, nvdr) hierop hard aan. Hij noemde het allemaal leugens. Na de Pano-reportage heb ik hem ook consequent geblokkeerd. Ik heb een zero tolerance beleid ten aanzien van extreemrechts.

Tot je volgers reken je ook een heel pak Vlaams Belangers, waaronder Sam Van Rooy die recent nog in opspraak kwam.
DM: Niet alle Vlaams Belangers zijn extreemrechts. Ik ken Sam Van Rooy als een uitgesproken en gepassioneerd mens. Soms tweet hij al eens dingen die hij beter niet getweet had, maar ik maak mij daar minder druk om. Het is eerder een polemische stijlfiguur dan een letterlijke oproep. Ik zou zeggen dat 90% van zijn tweets spot-on zijn. Ook mag je niet onderschatten wat zijn kennis van de islam is, uitspraken van hem zijn dus niet ongeïnformeerde cafépraat.

In een artikel in Knack word je gerekend tot het rechts trollenleger van N-VA. Klopt dit?
DM: Als Knack mij had gecontacteerd (wat trouwens niet moeilijk is), dan had ik hen de afgang bespaard. Nee, ik ben geen trol en nee, ik ben niet gelieerd aan een partij. Ik ben partij-onafhankelijk. Het is zielig hoe diep Knack is gevallen: van een kwaliteitsblad tot Knack Allemaal die alle Vlamingen als racistisch bestempelt.

Je verwijst naar de DNA-uitspraak van Bert Bultinck?
DM: Ja, de PR-schade kan niet geminimaliseerd worden. In plaats van zijn uitspraak terug te trekken, ging hij double down (nvdr internet term waarbij iemand die een onwaarheid vertelt nog sterker vasthoudt aan de onwaarheid). Bert Bultinck rijdt zijn blad in de vernieling. Dat die man nog niet is ontslagen, is mij een raadsel.

"Bert Bultinck rijdt zijn blad in de vernieling. Dat die man nog niet is ontslagen, is mij een raadsel."

Ideologie, geloof en ethiek

Je noemt jezelf rechts. Wat betekent dat voor jou?
DM: Ik ben rechts in de zin van conservatief, niet liberaal. Conservatief betekent hoofdzakelijk drie zaken: je staat voor een realistische i.p.v. een idealistische kijk op de samenleving, je pleit voor graduele evolutie i.p.v. radicale revolutie en je baseert jezelf op wat in de praktijk is gebleken i.p.v. op goed klinkende theorieën.

Dat klinkt nogal vaag. Wat is concreet je ideologie?
DM: Dat is het nu net: het conservatisme is geen ideologie in de strikte zin van het woord, want ideologieën zijn goed klinkende theorieën die de conservatieve afwijst. Conservatisme is eerder een ingesteldheid, een persoonlijkheid, een levenswijze. Ik geloof trouwens dat ideologieën eerder post-hoc rationalisaties zijn van intrinsieke persoonlijkheidskenmerken en morele smaakpapillen, zoals psycholoog Jonathan Haidt het noemde. Politieke voorkeur (niet te verwarren met partijvoorkeur) is voor mij geen expliciete keuze maar onderdeel van wie je bent. Ik denk niet dat ik iets anders dan conservatief kan zijn.

Niet iedereen heeft een politieke voorkeur.
DM: Dat geloof ik niet. De wereld is onderverdeeld in twee types mensen: zij die zelfbewust zijn en zij die onwetend zijn. De onwetenden denken inderdaad niet na waar zij ethisch, filosofisch of politiek voorstaan. Onwetenden zijn daardoor speelbal van hun emoties en instincten (sentimenten, zoals dat filosofisch werd genoemd door David Hume) en makkelijk manipuleerbaar. De zelfbewusten zijn standvastiger, ook omdat ze beseffen wat hun sentimenten hen ingeven maar laten zich daardoor niet leiden.

Bij conservatief denken mensen aan stasis of zelfs achteruitgang.
DM: Laat dit even duidelijk zijn: conservatisme is niet hetzelfde als niets doen. Conservatieven en progressieven geloven beide in vooruitgang. Het verschil ligt in het tempo. Progressieven kan je best vergelijken met een balorige peuter die continu jammert wat die nu en onmiddellijk wilt hebben. Het zit niet in het karakter om stil te zitten en de zaken zijn beloop laten doen. Als zij beleid voeren, dan verwachten zij dat na een jaar het probleem is opgelost, of alleszins al serieuze vooruitgang is geboekt. Dit is niet hoe realiteit werkt: beleid vergt tijd.

"Progressieven kan je best vergelijken met een balorige peuter die continu jammert wat die nu en onmiddellijk wilt hebben."

Als we het hebben over geloof, geloof je in God?
DM: Wat bedoel je met God? (lacht)

Dat is het standaard antwoord van Jordan B. Peterson, een idool van je.
DM: Idool is nogal straf. Ik ben te nuchter om idolen en helden te hebben. Er zijn mensen die ik bewonder of respecteer vanwege hun intellect, hun waarachtigheid of doorzettingsvermogen. Jordan B. Peterson is een intellectueel die een aantal zeer zinnige dingen zegt, maar evengoed dingen zegt waarmee ik het oneens ben. Hij heeft mij wel op een andere manier doen kijken naar het fenomeen God.

Zoals?
DM: Ik geloof niet dat er werkelijk een man in de lucht is die zich met ons bezighoudt. Ik zie God, en bij uitbreiding de Bijbel, als een mythe, een sprookje. Ik bedoel dit niet denigrerend, want mythes en sprookjes zijn belangrijke componenten van onze cultuur en opvoeding. Mythes en sprookjes bevatten levenslessen en een gemeenschappelijke taal. Iedereen weet wie Roodkapje is en onthoudt waarom je beter niet met vreemden meegaat. Het is voor mij belangrijk dat Bijbelkennis niet verloren gaat.

Je bent dus een atheïstische cultuurchristen?
DM: Cultuurchristen ja, atheïst nee. Ik wil mij niet associëren met de atheïsten.

Hoe komt dat?
DM: Atheïsme is nagenoeg volledig opgeslokt door de New Atheists. New Atheists staan onverdraagzaam t.a.v. religie. Ik zou ze zelfs antitheïsten noemen. Zij willen de wereld zuiveren van alles dat irrationeel is, dat geldt voor religie en andere vormen van bijgeloof. Ze pretenderen dat dit welvaart en geluk brengt. Het is een recipe for disaster. Wat de New Atheists willen is onmenselijk en totalitair en kan enkel maar eindigen in massamoord. Mensen zijn nu eenmaal irrationele wezens. Ik zou zelfs zeggen dat een beetje irrationaliteit een smeermiddel voor de psyche is.

"Wat de New Atheists willen is onmenselijk en totalitair en kan enkel maar eindigen in massamoord."

Is dat niet eerder een overdrijving? Atheïsme is toch gewoon de ongeloof in God?
DM: Nee, dat is het niet. Atheïsme is net als elke andere vorm van overtuiging genest in een waardenkader. Atheïsten die dit zeggen vallen onder de categorie van de onwetenden waar ik het eerder over heb gehad. Zij hebben geen flauw benul wat de New Atheists voor staan. Sam Harris & co. willen religie totaal afbreken om dan te vervangen door een zogenaamd rationele ethiek. Jordan B. Peterson heeft meermaals die denkwijze onderuitgehaald. Ik geloof net als hem voor geen meter dat een samenleving kan bestaat op basis van een rationele ethiek zonder wortels in iets dat ons als individu overstijgt. God is slechts een personificatie van die overstijgende ethiek. Mythes en sprookjes resoneren nog altijd vandaag omdat ze een waarheid bevatten die ruimte en tijd overstijgen. Die waarheid kom je niet te weten door droge filosofische verhandelingen te schrijven maar door te leven en te leren uit je ervaringen en de ervaringen van anderen. Daardoor is ethiek zowel existentieel en empirisch als traditioneel en intergenerationeel, en aldus conservatief. Zonder die worteling in het overstijgende en het concrete is elke vorm van rationele ethiek gedoemd om te mislukken. Instinctief wist ik dit al maar ik had Jordan B. Peterson nodig om dit te begrijpen.

Maar we leven nu toch wel in die rationele ethiek?
DM: Ja, maar er is nog steeds een diep-christelijke fundering waarop de rationalisten teren. Hun ethiek is conditioneel: in zoverre de basis christelijke waarden van barmhartigheid, wederkerigheid, schuld en deugd worden geaccepteerd, werkt die ethiek. Je ziet nu de volledige erosie van die rationele ethiek in Europa omdat andere, conflicterende waarden hun intrede doen.

Je bedoelt de islam.
DM: Ja, de schuld- en wetscultuur van het christendom botst met de schaamte- en eercultuur van de islam. Die twee visies van de samenleving zijn onverenigbaar.

Ik kom later terug op de islam. Wat ben je dan wel?
DM: Ik ben een conservatief humanist. Als humanist stel ik de mens centraal, de mens met al zijn gebreken. De mens is een irrationeel, bevooroordeeld en instinctief wezen. Dat is wat wetenschappers als Jonathan Haidt en Daniel Kahnemann mij hebben geleerd. Als je werkelijk jezelf laat leiden door de wetenschap, dan kom je tot de conclusie dat de conservatieve mensvisie de meest wetenschappelijke accurate is. Dat geeft Steven Pinker, een gematigde progressieve ook toe in zijn boek The Blank Slate. Ik begrijp soms niet hoe humanisten liberalen of socialisten zijn, maar slechts zelden conservatieven.

Is dat niet omdat conservatisme en religie hand in hand gaan?
DM: Er zijn inderdaad katholieke conservatieven, maar de nieuwe generatie conservatieven zijn allemaal areligieus. Bevrijdt van die religieuze lasten kan de nieuwe generatie helder denken. Op sommige vlakken zijn zij met de religieuzen eens, op andere vlakken staan ze diametraal tegenover elkaar.

Geef eens een voorbeeld.
DM: Abortus is een goed voorbeeld. Net als de religieuzen accepteer ik dat een mensenleven kostbaar is en niet mag weggenomen worden. Ook humanisten geloven in een recht op leven. Anderzijds ben ik niet zo categorisch dat we van een mens kunnen spreken vanaf de bevruchting. Een ongeboren kind groeit en ontwikkelt zichzelf tot de status van een mens. Voor mij is de overgang van embryo tot foetus (rond de 12de week na bevruchting) het moment dat we kunnen spreken van een mens, en aldus valt de foetus onder het recht op leven. Daarvoor is er het keuzerecht van de moeder. De stelling van de liberalen dat passage door het geboortekanaal magisch de ongeborene tot mens maakt, is rationeel onhoudbaar. Ik begrijp dan ook niet dat liberalen zichzelf kunnen opwerpen als beschermers van de mensenrechten en tegelijkertijd de abortustermijn willen optrekken naar 16 weken. Dat is moord.

"Ik begrijp dan ook niet dat liberalen zichzelf kunnen opwerpen als beschermers van de mensenrechten en tegelijkertijd de abortustermijn willen optrekken naar 16 weken. Dat is moord."

Maar het kan toch, na 12 weken?
DM: Ja, in uitzonderlijke omstandigheden. Het leven van het ongeboren kind dient dan afgewogen worden met het welzijn van de moeder (bv. in gevallen van verkrachting) of met het welzijn van het kind zelf na de geboorte (bv. in gevallen van een zware beperking). Ik erger mij mateloos dat zulke uitzonderingen door liberalen worden misbruikt om te pleiten voor een verlenging van abortus voor iedereen. Twaalf weken, dat zijn drie volle maanden, als je dan als moeder niet door hebt dat je zwanger bent, dan is het gewoon brute pech. Ofwel hou je het kind of sta je het af voor adoptie. We moeten ook niet overdrijven: de 9 maanden zwangerschap is slechts een peulschil in het gemiddeld 80 jaar lange mensenleven. Er is geen enkel ethische verantwoording voor het ontzeggen van 80 jaar leven omwille van 9 maanden ongemak voor de moeder. Het is ronduit zelfzuchtig en typisch voor de kortzichtige tijden waarin we leven.

U trekt hier de cultureel-kritische kaart.
DM: Ja, we leven in een ik-maatschappij. Dit is ten dele door het cultureel kapitalisme: de insluiping van kapitalistische waarden in onze cultuur. Begrijp mij niet verkeerd: het kapitalisme is het beste economische systeem dat de mens heeft voortgebracht. Het heeft enorme aantallen mensen uit de armoede gehaald. Maar we moeten ook durven economie van cultuur te scheiden. Het consumentisme heeft bijvoorbeeld mensen geprogrammeerd om te gaan voor onmiddellijke bevrediging en het vooropstellen van het eigen en het nu, ten koste van de gemeenschap en de lange termijn.

Islam en immigratie

Terug naar de islam. Je bent een islamcriticus. In een blog vergeleek je het zelfs met HIV. HIV is een ziekte die bestrijd moet worden. Wil je de islam bestrijden?
DM: Ik wist dat die uitspraak uit de context ging getrokken worden. (zucht)

Je hebt dat toch letterlijk geponeerd?
DM: Ik maakte die vergelijking omdat de mechanismen achter de islam en HIV dezelfden zijn. HIV is een virus die het immuunsysteem aantast. HIV is niet dodelijk op zich maar is dodelijk omdat het je vatbaar maakt voor simpele ziekten als de griep of een verkoudheid. De islam is gelijkaardig: wie de teksten op naleest, ziet een continu motief van demonisering en ontmenselijking van ongelovigen en afvalligen. Als mens ga je niet random mensen vermoorden, je hebt daar een vorm van indoctrinatie voor nodig. Islam faciliteert dat proces. Je ziet dat trouwens in de criminaliteit: die is brutaler geworden en volgens mij komt omdat de overwegend islamitische criminelen minder empathie vertonen voor ongelovige slachtoffers. Benden met jongeren van twaalf tot achttien jaar die groepsverkrachtingen plegen, dat is in onze contreien ongezien.

Dit klopt toch ook voor andere religies en ideologieën, dus waarom enkel de islam vergelijken met HIV?
DM: Ik erger mij mateloos aan dit argument. Durf te onderscheiden. Niet alle religies zijn hetzelfde. Christendom heeft een proces doorgemaakt van matiging. Islam is nog niet eens daaraan begonnen. Een significant deel van de globale moslimpopulatie schaart zich achter IS. Een nog groter deel zouden IS'ers niets in de weg leggen. De rest zijn meelopers die zich niet durven uitspreken tegen de IS'ers uit angst te worden bestempeld als afvallige. Een kleine minderheid doet wel moeite, maar die concluderen al snel hoe hopeloos de islam is en verlaten die religie in zijn geheel.

Je gelooft dus in een Clash of Civilizations?
DM: Ja, ik geloof dat die eraan komt en dat die zal uitgevochten worden in onze eigen straten.

Er zijn heel wat vreedzame moslims in België.
DM: Zoals Brigitte Gabriel het zei: de vreedzame meerderheid is irrelevant. Het is de luidruchtige, gewelddadige minderheid die de toon stelt. Waar was die vreedzame meerderheid toen in Molenbeek de aanslagen van Parijs en Brussel werden bekokstoofd? De buurt wist dat er iets mis was met die mannen, maar deed niets, uit angst voor represailles. Hetzelfde mechanisme gebeurde in Nazi Duitsland.

Wat zegt dit dan over de toekomst van Vlaanderen?
DM: Zoals wijlen Hans Jansen het zei: wie islam zaait, zal sharia oogsten. Ik zou terreur daaraan toevoegen. Door enerzijds natuurlijke aangroei en anderzijds immigratie uit Afrika en Midden-Oosten, zal de moslimpopulatie in Vlaanderen en Europa groeien. Uit simulaties van het Pew Research Center, een onverdachte bron, zal tegen 2050 de moslimpopulatie in België groeien tot maximaal 18,2%. Dit is weliswaar in een scenario van hoge migratie, maar deze projectie is het meest waarschijnlijke bij ongewijzigd beleid. Een significant deel van die 18,2% is orthodox tot terroristisch en dit zal de samenleving ontwrichten. De kans van terreuraanslagen zal stijgen, de huidige spanningen tussen moslims en niet-moslims zullen intensiveren en rechts zal politiek scoren. Ik sluit niet uit dat er een burgeroorlog komt die gepaard zal gaan met etnisch-religieuze zuiveringen.

Dat is nogal een doemscenario. Is dat iets wat je wilt, het zou wel het einde van de islam in Europa betekenen.
DM: Ik ben slechts de boodschapper, ik wil liever niet dat zoiets gebeurt, laat dit even duidelijk zijn. Ter rechterzijde zijn er klimaatontkenners, maar ter linkerzijde zijn er demografie- en cultuurontkenners. Er bestaan geen succesvolle multiculturele of multi-etnische staten, noch hebben er ooit zulke staten lang bestaan. Kijk maar naar Joegoslavië. De mensen die denken dat het allemaal zal meevallen, of geloven dat er een 'Europese islam' zal ontstaan, nemen wensdenken aan voor werkelijkheid. Ik geloof ook niet dat het zo zeker is dat de islam zal verliezen...

Dit klinkt als 'white genocide' of 'grand remplacement' dat zo bekend is in de white supremacist kringen.
DM: In tegenstelling tot de white supremacists geloof ik niet in een samenzwering of de uitvoering van een zogenaamd Kalergiplan. De white supremacists zijn ook niet consistent. Enerzijds waarschuwen ze voor etnische ghetto's, anderzijds gruwen ze van interraciale vermenging. Voor mij maakt het niet uit dat de nieuwe Vlaming een mengelmoes zal zijn van verschillende etniciteiten. Die vermenging is natuurlijk, gebaseerd op de liefde die individuen voor elkaar voelen. Je kan liefde toch niet onwenselijk beschouwen? Of die vermenging realistisch is, gezien de mens een 'soort zkt soort' dier is, is een ander verhaal.
Mijn discours is zuiver feitelijk gebaseerd op basis van demografische projecties en menselijk gedrag. Ik geloof ook niet dat de linkerzijde in staat is om een grote samenzwering uit te voeren. Links zit volledig in het kamp van de onwetenden. Zij doen beleid op basis van het buikgevoel. De grenzen opengooien geeft hen een goed, warm gevoel zo dat doen ze. Wat de gevolgen later zijn, daar denken ze gewoon niet aan. 'Wir schaffen das' is het motto, of dan halen ze Popper's uitspraak 'positivism is a moral duty' boven. Het zijn bezweringen om hun geweten te sussen. Het zijn slaapwandelaars (nvdr een verwijzing naar het boek The Sleepwalkers van Christoper Clark over de Eerste Wereldoorlog).

Is het niet meer waarschijnlijk dat Europa gaat bestuurd worden door extreemrechtse populisten?
DM: Ja, dit behoort tot één van de mogelijkheden. Dit zal dan ook het einde betekenen van de liberale samenleving die iedereen koestert maar niemand de moeite doet om het te behouden. Dit had allemaal niet gebeurt als we geen laissez-faire laissez-passer migratie- en integratiebeleid hadden gehouden. De linkerzijde heeft een verpletterende verantwoordelijkheid.

De linkerzijde begrijpt het toch, zie maar naar de Deense sociaaldemocraten.
DM: Too little too late. Maatregelen hadden genomen moeten worden tien tot twintig jaar geleden. Zelfs als de grenzen gesloten worden, dan nog zal de moslimpopulatie tegen 2050 stijgen tot 11,1%.

Is 11% moslims dan zo onwenselijk? Is dat niet hardvochtig en zelfs racistisch? Tussen de lijn lees ik dat de grenzen gesloten moeten worden en asielzoekers wandelen moeten sturen.
DM: Ik denk eerst dat we eens moeten worden over de diagnose. Ook wil ik eerlijkheid van de linkerzijde: zijn de demografische veranderingen wenselijk? Ik vind het gewoon bizar dat de apocalyps gaat beginnen als de aarde met twee graden gaat stijgen, maar dat de grootschalige demografische veranderingen die eraan komen oké zijn. Het is niet alleen moslims, maar er zijn ook een heel pak migranten die niet-moslims zijn en een vergrijzende autochtone bevolking. Ik geloof niet in de doemscenario's dat Vlamingen tegen 2050 een minderheid zullen zijn, maar ik denk niet dat één derde Vlamingen met niet-Vlaamse afkomst zo'n overroepen projectie is. We zijn vandaag denk ik al aan 20-25% niet-Vlamingen. En dan zwijg ik over de ruimtelijke spreiding, we weten dat de steden volledig naar niet-Vlamingen aan het evolueren zijn. In Antwerpen is de kaap van 50% al overschreden. Dit heeft effecten op de cultuur en welvaart van Vlaanderen. Wederom: tijd dat links de kaarten op tafel legt. Als deze situatie wenselijk is, dan hoeven we niets te doen. Indien niet, dan moeten we een discussie hebben wat we eraan gaan doen.

Je bent voor een immigratiestop, zoals Vlaams Belang?
DM: (denkt na) Eigenlijk wel. Het probleem met Vlaams Belang is dat ze hiervan een negatief verhaal maken. Ja, een deel van de motivatie is om de huidige instroom van migranten te beperken. Maar het is zoveel meer: het geeft de opportuniteit om handen uit de mouwen te steken met de al aanwezige nieuwe Vlamingen. Het beleid dient zich te verleggen van pappen en nathouden naar een oprecht nation-building project om de nieuwelingen in te kapselen in de Vlaamse natie. Dat project is gedoemd om te mislukken als bij elke immigratiegolf de klok gereset moet worden.

"Het beleid dient zich te verleggen van pappen en nathouden naar een oprecht nation-building project om de nieuwelingen in te kapselen in de Vlaamse natie."

Maar er is nog steeds zoiets als de rechtsstaat.
DM: Om de tanker te keren moet je het roer zo stevig omgooien dat het niet anders kan dan te breken met de huidige humanitaire wetgeving. Ik denk dat de Conventie van Genève onhoudbaar is vandaag. Het is een luxe die we niet meer kunnen veroorloven. Ik geloof oprecht dat de rechtsstaat iets is dat we moeten koesteren. Dit zal niet gaan met het huidig juridisch kader. We moeten nadenken hoe de mensenrechten in de 21ste eeuw zullen eruitzien. Dit is nog steeds taboe voor de linkerzijde.

Media, politiek-correctheid en nationalisme

Als we het hebben over taboes, dan hebben we het over politiek-correctheid. Maar is politiek-correct niet rechts?
DM: Dit is klinkklare onzin, verzonnen door linksen die krampachtig proberen de tegencultuur te claimen. De linkerzijde heeft het nooit verteerd dat zij nu de dominante stroming zijn, de elite-cultuur. Dat zit niet in de natuur van al deze babyboomer-revolutionairen. Zolang de academische ivoren torens tot de journalistieke redactielokalen worden bevolkt door linksen, is politiek-correctheid links en anti-politiek-correctheid rechts.

Rechts stelt zich vaak in een calimero-positie: "ze luisteren niet naar mij". Tegelijkertijd wordt er nooit zoveel geluisterd als naar rechts.
DM: Er wordt nog steeds niet geluisterd naar rechts. Ja, rechts mag al eens vaker (maar niet zo vaak als links) naar de studio komen, maar dat is eerder voor de bühne. Het verloop en de conclusie van zulke debatten staan op voorhand vast: we gaan het vooral niet hebben wat echt van belang is, er wordt vooral eindeloos gepalaverd over de "toon", rechts moet in een verdomhoekje worden geplaatst en het moet vooral de schijn geven dat rechts een forum heeft gekregen (en dat ze daarvoor dankbaar moeten zijn). Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Het is die positie van morele superioriteit die rechtse mensen tegen de borst stoot. En dan valt men uit de lucht als het Vlaams Belang een verkiezingsoverwinning haalt.

Veel van de zogenaamde politiek-correctheid is simpelweg medeleven voor minderheden terwijl zogenaamde incorrecte reacties onverdraagzaamheid etaleren.
DM: Dat is een mythe. Links denkt vaak dat ze meeleven, maar doen vaak zelfs aan bigotry of the low expectations. Links ziet minderheden niet als volwaardige mensen aan, die autonoom kunnen denken en beslissingen nemen. Van de meerderheid wordt dit wel verwacht, en dat zij grootmoedig solidair en tolerant zijn. Links zit nog altijd vast in een koloniale zienswijze, de "white man's burden", die ze aan minderheden verkopen als vooruitgang. Sommige minderheden slikken dit als zoete koek, want dit ontslaat hen van de verplichting zich aan te passen aan de heersende tijdsgeest van hun nieuw land.

Mogen minderheden dan hun eigen cultuur beleven?
DM: Dat kan en mag wettelijk gezien, maar willen we echt het status-quo behouden tot het einde der tijden? Laat het duidelijk zijn: integratie is voor het ogenblikkelijke functioneren van de nieuweling in de samenleving, maar over lange termijn (en dan spreek ik over generaties) is assimilatie de bedoeling. Ik vind niet dat een overheid cultuursubsidies dient te gebruiken om bv. Marokkaanse of Turkse culturele organisaties te bekostigen. Ik zal nooit ijveren om zulke organisaties te verbieden (en ik zal hun recht ook verdedigen tegen zij die dit proberen) maar het past niet dat Vlaamse subsidies niet naar Vlaamse cultuur gaan.

Dus u zegt dat de Marokkaanse cultuur niet bij de Vlaamse cultuur hoort?
DM: Ik maak het verschil tussen private en publieke cultuur. De Vlaamse cultuur is de publieke cultuur, de Leitkultur, die ook publiekelijk wordt bekostigd. De Marokkaanse, de Turkse, enz. dat is private cultuur die door de individuele mensen wordt bekostigd. In tegenstelling tot de multiculturalisten gooi ik niet alle culturen op één hoop. Culturen zijn niet gelijk en afhankelijk van de plaats krijgen culturen voorgang. Ik verwacht als Vlaming ook niet dat de Marokkaanse of Turkse overheid mijn cultuur financiert, dus waarom zou het omgekeerde wel waar zijn?

Past dit wel binnen het burgerlijk nationalisme dat zoveel Vlaams-nationalisten uitdragen?
DM: Een burgerlijk nationalist is een minimalist nationalist. Burgers worden enkel geacht de wet te volgen en bij te dragen aan de samenleving. Dit zou dan voldoende moeten zijn om een burgerlijk samenhorigheidsgevoel te creëren. Als conservatief ben ik hier sceptisch over. Taal en cultuur is net zo'n belangrijk bindmiddel als burgerzin. Ik denk trouwens dat mijn cultureel nationalisme mainstream is, niet het burgerlijk nationalisme.

Het burgerlijk nationalisme is wel de leidraad van N-VA.
DM: De N-VA is politiek-filosofisch verdwaald. Het is geen conservatieve partij, want het doet mee met allerlei gekkigheid om, tevergeefs, in een goed blaadje te komen bij de linkse intelligentsia. Het nationalistisch project van de N-VA is een samenraapsel van van alles. Het is niet burgerlijk, het is niet cultureel, het is een chimaeranationalisme. Het is een nationalisme dat is ingegeven door de waan van de dag. Als ze kunnen, dan zetten ze hun confederalisme terug in de diepvries. Het is spijtig genoeg de enige partij die iets of wat rechts en relevant is, dus beter een halfslachtige, zwalpende partij dan geen partij.

"Het nationalistisch project van de N-VA is een samenraapsel van van alles. Het is niet burgerlijk, het is niet cultureel, het is een chimaeranationalisme. Het is een nationalisme dat is ingegeven door de waan van de dag."

Vlaams-nationalisme

Je bent dan ook een oprechte Vlaams-nationalist?
DM: Ja ondanks de pogingen van links om mijn vlag te bestempelen als een collaboratievlag.

De strijd is toch gestreden? Vlaanderen is ontvoogd, er is een Vlaamse regering, is dat dan niet genoeg?
DM: Nee, want Vlaanderen is nog altijd een horige van het federale niveau. Er is nog steeds een dotatiesysteem en de sociale zekerheid is nog steeds niet gesplitst. Als oprecht Vlaams-nationalist neem ik geen genoegen met borrelnootjes.

Je wilt een onafhankelijk Vlaanderen?
DM: Ja en zelfs met een deadline: 2030. De tweehonderdjarige verjaardag van België is een teken dat de Vlaamse beweging heeft gefaald.

Wat belet de Limburgers om hetzelfde te doen?
DM: (zucht) Als ik een euro kreeg voor elke keer dat ik dat argument hoorde, was ik nu multimiljardair. Het is aan de maker van deze hellend vlak drogreden om die thesis te bewijzen, niet aan mij om te ontkrachten.

België geeft toch wel voordelen?
DM: Zoals?

Internationale bekendheid, bijvoorbeeld.
DM: Ik zou mijn hand niet in het vuur steken voor merk België. We worden internationaal uitgelachen. Niemand begrijpt waarom België nog bestaat. Als morgen België uiteenvalt, zou iemand dan verrast zijn? Nee, niemand interesseer een moer om België. België bestaat alleen omdat de Franstaligen dit nodig hebben voor hun financieel overleven en een aantal Vlamingen de stap niet durven te zetten.

Wallonië heeft vroeger toch Vlaanderen ondersteund? Dat heet solidariteit.
DM: Dat is een mythe verspreid door belgicisten. Ook toen Wallonië welvarend was, waren de belastingen voor Vlaanderen hoger. Bovendien werden duizenden Vlamingen tewerkgesteld in de mijnen. Ze werden hiervoor slecht betaald en slecht behandeld. Velen zijn daarna verfranst. Het is pure vorm van kolonisatie. Vlaanderen heeft niets te danken aan België. Vlamingen zijn enkel goed om te werken en te betalen.

Wat we zelf doen, doen we beter. Dat merken we toch niet veel van.
DM: Wat we zelf doen, doen we vooral anders. Ja, er is nog steeds de ambitie om beter te doen. Maar de Belgische mindset is hardnekkig. Zolang België bestaat, kunnen we mentaal ook niet ontvoogden en herhalen we de fouten van België. Dit is geen argument voor herfederalisering: Vlaanderen en Wallonië hebben verschillende opvattingen over beleid en die wis je niet uit door herfederalisering. Je duwt ze alleen naar de achterkamers waar de zon niet schijnt.

"Vlaanderen en Wallonië hebben verschillende opvattingen over beleid en die wis je niet uit door herfederalisering. Je duwt ze alleen naar de achterkamers waar de zon niet schijnt."

Opvallend: u bent een voorstander voor het behoud van de provincies. Vlaams-nationale partijen zoals N-VA en VB willen de provincies afschaffen.
DM: Ik ben het met hen eens dat de provincies beter verdwijnen. Ik ben het met hen oneens dat de gemeenten en Vlaanderen hun taken moeten overnemen. Veel gemeenten zijn hiervoor niet voorbereid en Vlaanderen zou dan aan micromanagement doen. Vlaanderen is groot genoeg voor een tussenniveau. Ik pleit voor de oprichting van twintig regio's, negentien gewone regio's en één hoofdstedelijke, geijkt op huidige vormen van samenwerking, gemeenschappelijke geschiedenis en geografische nabijheid.

Een hoofdstedelijke regio, dus geen derde gewest?
DM: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een historische fout. Vlaanderen heeft hierdoor niet alleen zijn hoofdstad daarmee verloren, maar daarbij ook een vorm van Brussels exceptionalisme gecultiveerd. Pardon my French, maar Brussel wordt bevolkt door stedelijke doch provincialistische snobs die zich op gelijke hoogte stellen met Vlaanderen en Wallonië. Stel je voor dat Antwerpenaren zo dachten, dan werden zij terecht uitgelachen. Door Brussel terug ondergeschikt te maken aan Vlaanderen, wordt die fout hersteld.

"Pardon my French, maar Brussel wordt bevolkt door stedelijke doch provincialistische snobs die zich op gelijke hoogte stellen met Vlaanderen en Wallonië."

Je kan niet ontkennen dat Brussel geen Vlaamse stad is.
DM: Dat doe ik niet, ik respecteer de eigenheid van Brussel door ze een aparte hoofdstedelijke regio te geven. Zij zullen meer bevoegdheden hebben dan andere regio's, je kan de autonomie die gegroeid is niet van de één op de andere dag afpakken. Maar als er conflicten zijn tussen Brussel en Vlaanderen, dan gaat die eerste het onderspit delven. Zo hoort het ook.

Waarom zou Brussel dan niet het derde gewest mogen blijven?
DM: Als Brussel dezelfde financiële responsabilisering heeft als de andere twee gewesten, dan is het binnen het jaar bankroet. Brussel is stad is een open gebied. De tewerkstelling wordt vooral gevoed door pendelaars van buiten de stadsgrenzen. De inwoners van Brussel zijn grotendeels werkloos en abject arm. Brussel kan alleen economisch niet overleven.

Je verschilt hierbij van andere Vlaams-nationalisten. Zij zijn Brussel liever kwijt dan rijk.
DM: Zij dwalen. Doe een kaart van Vlaanderen open. Brussel ligt midden in Vlaams-Brabant. Je snijdt dat niet ongestraft uit. Dat merken we vandaag al: Brussel misbruikt diens autonomie om pendelaars te straffen. Snobs, zoals u wel al weet, die neerkijken op die Vlamingen die komen werken maar in ogen hun stad vervuilen met hun wagens. Dat die pendelaars veel welvaart brengen, is van ondergeschikt belang. Brussel heeft Vlaanderen nodig en omgekeerd, tot spijt van beiden.

Als Vlaams-nationalist is het toch vreemd. Je steunt de autonomie van Catalonië, maar niet van Brussel of Palestina.
DM: Ik dacht wel dat Palestina ooit ter sprake zou komen. Palestina is een linkse fetisj. Spanje mag zoveel vreedzame Catalanen ineen kloppen, als Israël zich verdedigt tegen een horde wilde Palestijnen die de grens bestormen, dan is het kot te klein. Palestina heeft aan de internationale gemeenschap niet bewezen dat het mag toetreden aan de volkerenbond.

Dus autonomie is niet absoluut?
DM: Nee, een absoluut minimum is dat een volk verantwoordelijk kan omgaan met diens onafhankelijkheid. De weinig autonomie die Palestina heeft, wordt verspild aan het demoniseren van Israël en Joden. De wereld kan een staat bevolkt door antisemieten en terroristen missen als kiespijn. Een onafhankelijk Palestina, zelfs als de originele tweestatenoplossing wordt uitgevoerd, zal een bedreiging zijn voor de wereldvrede. Het is een boutade: als Palestina de wapens neerlegt, dan is er morgen vrede. Als Israël de wapens neerlegt, dan bestaat het de volgende dag niet meer.

Wat is dan je oplossing voor dat conflict?
DM: Ik zou aanmatigend klinken als ik een oplossing zou presenteren dat alle problemen oplost. Ik zou beginnen met het loslaten van de fata morgana van de twee staten. Dat gaat niet gebeuren. Daarna zien we wel. Misschien dat een 'Belgische' met verschillende gewesten en gemeenschappen wel zal werken.

Maar niet in België zelf.
DM: Ironisch toch? België werkt niet omdat de gewesten en gemeenschappen geografisch een aaneensluitend gebied vormen. Dat zal in Israël-Palestina niet zo zijn.

Groenen, milieu en klimaat


Wat ook opvalt, is dat je een duidelijk groen profiel hebt. Bizar voor een rechtse.
DM: Hoezo bizar? Als conservatief ben ik behoudsgezind, ik wil niet de totale betonnering van Vlaanderen evenmin als de groenen. Ik ben het met hen oneens op de manier hoe dit moet worden tegengegaan.

Je schaart je achter het ecomodernisme, zoals Maarten Boudry?
DM: Ja, het kernidee van het ecomodernisten houdt steek: we moeten ons ontkoppelen van de natuur. We moeten streven naar less is more: meer energie met minder materie, meer woonplaatsen met minder oppervlakte. Groenen zijn daartegen omdat we dan zogezegd ons afsluiten van de natuur. Onzin, het gaat over puur materieel ontkoppelen niet spiritueel. Het gaat om het verminderen van de impact van de mens op de natuur, zodat er meer natuur kan zijn.

Ben je dan eens met de groenen over natuurbehoud?
DM: Het abstract idee dat natuur moet behouden worden, daar ben ik een bondgenoot van de groenen. Hoe die natuur eruit ziet, daar ben ik het ook niet eens mee. Kijk, je hebt twee vormen van nostalgie: reflectief en restauratief. Reflectieve nostalgie kijk je weliswaar terug naar het verleden, maar besef je dat het in het verleden ligt. Restauratief nostalgie verwerpt dat en probeert dat verleden terug te brengen. Dat lijkt mij een fool's errand. Het verleden kom niet terug. Groenen trachten de natuur terug te herstellen naar een mythologische pre-mens staat. Alle vormen van menselijke inbreng moeten hierdoor weg: exoten, aangeplante ecosystemen,... Ironisch genoeg vergt dit herstel meer menselijke inbreng dan alles zo laten als het is. Don't fix what isn't broken is mijn devies als conservatief: als het werkt, laat het dan zo. Dat kunnen weinig groenen accepteren.

Is het niet beter voor de biodiversiteit?
DM: Dat is dezelfde fout als dat de Trump-aanhangers maken: de wereld is niet stationair maar dynamisch. De biodiversiteit past zich altijd aan nieuwe omstandigheden. En dan nog: mogen ecosystemen met minder biodiversiteit dan niet bestaan? Is het zo erg dat er naaldbossen in de Kempen zijn of moeten die allemaal gekapt worden om plaats te maken voor beuken-eikenbossen? Moeten we alle paardenkastanjes en okkernoten kappen omdat de Romeinen die hebben meegebracht? Dat is onzinnig. Het taalgebruik van sommige groenen over exoten ("uitroeien") zouden we niet accepteren als het over mensen gaat. Erger is het verwijderen van exoten die bedreigd zijn in hun oorspronkelijk gebied. Willen ze liever dat soorten uitsterven?

Wat met de klimaatverandering? Die bedreigt de natuur.
DM: Al te meer redenen om niet te strikt om te gaan met de onderscheiding inheems/uitheems. Onze ecosystemen zijn niet klimaatrobuust. Beukenbomen kunnen niet tegen droogte, terwijl dennen wel beter bestand zijn. Ik denk trouwens dat de klimaatverandering in vergelijking met de habitatvernietiging en -versnippering een ondergeschikt probleem is.

Als we het hebben over klimaat, dan komen we bij klimaatontkenning. Dat is populair bij rechts, maar niet bij jou. Hoe komt dat?
DM: Zoals zoveel rechtsen was ik sceptisch over het klimaat. Er was een linkse overdominantie van de klimaatoplossingen, waardoor als rechtse ik daar instinctief tegen rebelleerde. Met de jaren heb ik mij beter laten informeren en in mijn hoofd een duidelijke scheiding gemaakt tussen de verandering an sich en de oplossing. Ik kan met bepaalde conclusies (ik weet ook wel dat die vaak worden verdikt voor politieke redenen) met links eens zijn, maar ik ben geen voorstander van radicale systeemverandering. Groen-links is vaak een watermeloen: groen vanbuiten maar donkerrood vanbinnen. Sommige groenen zien de klimaatverandering als breekijzer om het kapitalisme te veranderen door socialisme. Daar zal ik altijd mij tegen verzetten.

"Sommige groenen zien de klimaatverandering als breekijzer om het kapitalisme te veranderen door socialisme. Daar zal ik altijd mij tegen verzetten."

Een laatste vraag: dit is een vals interview, niet waar?
DM: Ja, het idee begon als satire van het Grote Onderhoud dat je kan lezen in 'kwaliteitskranten' als De Morgen maar het evolueerde tot een interessante oefening in zelfreflectie. Zou ik mijzelf het vuur aan de schenen kunnen leggen? Journalistiek kan dit nooit de test doorstaan, maar echt veel verschil is er niet met de ons-kent-ons interviews. Ik wou vooral de puntjes op de i zetten voor wat ik sta. Dit is ook een zwanenzang, want ik trek mij stilaan terug op Twitter en weg van de blogs. Het kost teveel tijd om een degelijke blog te schrijven voor een handvol lezers. De enige populaire blogs zijn rants maar ik haal daar geen voldoening uit. Je kan niet eeuwig de boze zijn, hé? 

Reacties

maria vero zei…
Hallo goedemorgen schat

Wij bieden leningen aan tussen particulieren.
Ontvang uw krediet zonder stress
contact:
WhatsApp-nummer: +34 602 46 39 89
Aantal WhatsApp: +33 7 56 82 38 52
E-mail: contact@creditfinancesinstitut.com
Website: https://www.creditfinance-bank.com
Website: https://www.creditfinancesinstitut.com